De heksenjacht op de rashondenfokker

Voor slechts € 6,00 helpt u stichting Dier & Recht, die zichzelf heeft uitgeroepen tot advocaat van de dieren, om de malafide rashondenfokkers van Golden Retrievers aan te pakken die om economische redenen verzuimen DNA-tests uit te voeren. Haalde de stichting voorlopig bakzeil bij het ministerie van Economische Zaken toen ze de fokkerij van Franse […]

De “15-weken-eis” voor pups blijft…

Sinds 29 december 2014 mogen honden niet meer zonder geldige rabiësenting, en dus pas vanaf de leeftijd van 15 weken, naar Nederland worden geïmporteerd. De vele negatieve effecten van deze maatregel zijn de laatste maanden met grote regelmaat onderwerp van gesprek geweest. Alle hoop was dan ook gevestigd op de gesprekken die de Raad van […]

RVO komt terug op oplegging last onder dwangsom

In mei 2014 werd een fokster van rashonden onaangenaam verrast door een onaangekondigd bezoek van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming, vergezeld door enkele agenten van de dierenpolitie. Naar aanleiding van dit onderzoek werd een toezichtrapport opgesteld op basis waarvan het bestuursorgaan deze fokster in juni 2014 een last onder dwangsom oplegde. Recht voor de Rashond stond […]

Kamervragen over zieke rashonden en het Fairfok-keurmerk

Op 1 juni 2015 heeft de Staatssecretaris de vragen van de Tweede Kamerleden Van Gerven (SP) en Van Dekken (PvdA) over zieke rashonden en het Fairfok-keurmerk beantwoord. Een van de vragen die door de Kamerleden is gesteld luidt als volgt: “Indien een koper een Fairfok-pup aanschaft, wat voor garantie kan de koper verwachten ten aanzien […]

Bruikleen overeenkomsten (fokkersvoorwaarden), fokkers let op!

Steeds vaker staan wij fokkers bij die een hond onder fokkersvoorwaarden hebben uitgezet bij een gezin dat op het eerste oog alle medewerking lijkt te willen geven aan de fokkerij. Wanneer de hond echter wat vaker weg moet vanwege het bezoek aan een tentoonstelling, veranderd hun kijk op deze constructie soms al enigszins. Wanneer het, […]

Foutje, bedankt!

Steeds vaker zien we constructies in de kynologie waarbij een persoon tijdelijk de zorg voor een hond krijgt overgedragen, veelal tegen betaling. Op vakantie Zo brengen velen hun hond tijdens vakanties onder in een pension. Onlangs werden we benaderd door een mevrouw die haar hond bij mensen had ondergebracht die met regelmaat honden opvangen, tegen […]

Geven we een weerwoord, of toch niet?

De ongefundeerde stelling dat de kruising veel gezonder is dan de rashond wint aan gezag. Kennelijk zit de winst hem in de herhaling. Het lijkt zo langzamerhand toch echt de hoogste tijd om het imago van de rashond in ere te herstellen. Recht voor de Rashond bezint zich, bij het uitblijven van een actieplan om […]

Hufterigheid en koppensnellers

Het besturen van een vereniging vereist vandaag de dag andere vaardigheden dan vroeger. In het tijdperk waarin social media en internet een ongekend grote invloed hebben op ons dagelijks leven, kunnen we vaststellen dat de communicatie snelheid een heel andere dimensie heeft gekregen. En helaas is niet alleen de snelheid enorm toegenomen. Ook hufterigheid heeft […]

Wel of niet registreren als bedrijfsmatige fokker?

Is het u als fokker van honden of katten nu geheel duidelijk wat u te doen staat naar aanleiding van het Besluit houders van dieren? Minder dan 20 pups en toch bedrijfsmatig De overheid zegt dat er ten opzichte van het Honden- en kattenbesluit 1999 (HKB) niets is veranderd. Onder het HKB werd reeds het […]

Te hoge verwachtingen en aansprakelijkheid

Wat mag je verwachten als je een hond koopt? Of, misschien nog beter, wat kun je ver wachten als je een hond koopt? Zijn de, veelal hoge, verwachtingen van de koper vandaag de dag nog wel reëel? Mag de nieuwe eigenaar van een hond ervan verzekerd zijn dat de hond goed in zijn nieuwe omgeving […]