Welkom bij Recht voor de Rashond

 

Home

Home

Recht voor de Rashond biedt gespecialiseerde en praktische juridisch kynologische ondersteuning bij allerhande kynologische vraagstukken. Recht voor de Rashond is voortgekomen uit Bonefaas Advocatuur, een ondernemers gerichte advocatenpraktijk. Met betrekking tot wet- en regelgeving in de (georganiseerde) kynologie kunnen we stellen dat er de laatste jaren veel wijzigingen zijn doorgevoerd. Een ontwikkeling die overigens gewoon doorgaat. Vanwege de grote hoeveelheid juridische hulpvragen die we ontvangen, de toename van claims aan het adres van fokkers en de gecompliceerde en steeds onveiliger wordende omgeving van de rashondenfokkerij, is Recht voor de Rashond opgericht.  

Recht voor de Rashond is gespecialiseerd in juridisch, kynologische vraagstukken en hoopt u met deze website van dienst te kunnen zijn met toegankelijke informatie over uiteenlopende juridische kwesties. Helaas wordt de kynologische werkelijkheid steeds vaker ingehaald door de juridische. Het is dan ook van groot belang dat een ieder die actief is in de kynologie zich bewust is van de (juridische) gevolgen die zijn handelen kan hebben. Want alleen door een adequate organisatie vooraf kunnen problemen achteraf zoveel mogelijk worden voorkomen. Wanneer u uw kynologische activiteiten zo heeft ingericht dat u overzicht heeft en “in control” bent, kunt u zich met een gerust hart aan uw mooie hobby wijden. 

Om fokkers, bestuurders, trainers, handlers, pensionhouders, hondenuitlaatservices en andere kynologen meer houvast te kunnen geven in de hedendaagse juridisch, kynologische omgeving, heeft Recht voor de Rashond naast betaalbare abonnementen voor juridische bijstand, lezingen en cursussen ontwikkeld welke met regelmaat centraal in het land worden georganiseerd. Uiteraard verzorgen wij ook lezingen op maat voor verenigingen en branches. 

Bestuurders van verenigingen staan wij op afroep bij met advies en raad. Statuten en Huishoudelijk reglementen kunnen wij voor u beoordelen op hun houdbaarheid, mediation en juridische correspondentie kunnen wij van u overnemen. Met het besturen van een vereniging neemt u op vrijwillige basis een verantwoordelijke taak op u die echter niet vrijblijvend is. Juridische ondersteuning op dit vlak is vandaag de dag zeker geen overbodige luxe. 

Tevens kunt u hier een aantal model overeenkomsten downloaden welke u als beginpunt kunt gebruiken bij de ontwikkeling van uw eigen standaard overeenkomsten. Ook kunnen wij voor u een op maat gemaakte overeenkomst opstellen, een document dat volledig op uw situatie is afgestemd en waar u jarenlang gebruik van kunt maken. 

Wij hopen dat u deze website met net zo veel enthousiasme zult lezen als wij hem gemaakt hebben. 

Klantenportaal

Fokkers en verenigingen met een juridisch kynologisch abonnement hebben toegang tot hun eigen portaal. Via dit portaal hebben  klanten toegang tot hun dossiers, bestanden, informatie en kunnen vragen worden gesteld. 

Voor meer informatie klik hier.

Contact

Recht voor de Rashond

Schipholweg 103
2316 XC LEIDENBTW Nr: NL067028445B01

Tel. Nr: +31 (0)655 231973

info@rechtvoorderashond.nl
frank@rechtvoorderashond.nl

Koopovereenkomst 2.3!

Laatse update van de modelovereenkomst naar aanleiding van recente jurisprudentie.Versie 2.3 augustus 2016.

Meer info!

Klantenportaal

Abonnementhouders kunnen hier inloggen om naar hun portaal te gaan

Inloggen

Cursusoverzicht

Hier vindt u een overzicht van het cusrsusaanbod van Recht voor de Rashond

Cursusoverzicht

Lezingen

Met regelmaat organiseren wij lezingen en cursussen over uiteenlopende juridisch kynologische onderwerpen.

Meer info!

Ondersteuning verenigingen

Recht voor de Rashond biedt juridisch kynologische ondersteuning aan verenigingen.

Meer info!

Ondersteuning voor fokkers

Recht voor de Rashond geeft juridisch advies aan fokkers en verleent bijstand aan fokkers bij conflicten.

Meer info!

Honden- en katteneigenaren

Voor vragen over de koopovereenkomst van uw hond of kat of bij problemen met uw fokker, kunt bij ons terecht!

Meer Info!

Voor handlers en trainers

Een speciaal juridisch abonnement voor handlers en trainers dat o.a. wegwijs maakt in wet- en regelgeving en aansprakelijkheid.

Meer info!

Nieuws!

De verwarring voorbij… de speciale editie van Raadar over het Besluit houders van dieren

Zoals op voorhand met veel tam-tam door de Raad van Beheer aangekondigd was daar dan eindelijk de speciale editie van Raadar, geheel gewijd aan het Besluit houders van dieren en het projectplan Fairfok. Helaas kan ik niet anders dan concluderen dat bij mij de verwarring over bedrijfsmatigheid zo mogelijk nog groter is geworden door de inhoud van deze uitgave

‘Volle bak’ bij lezing Mundikat

Ook in de kattenwereld houdt het Besluit houders van dieren de gemoederen flink bezig. Dat bleek ook weer tijdens de lezing die Recht voor de Rashond zaterdag 24 januari op verzoek van Mundikat heeft verzorgd. Voor honden en katten en andere dieren gelden dezelfde regels en onder de aanwezige fokkers bestond veel verwarring over de verschillende bepalingen uit dit besluit.

Lezingen over het Besluit houders van dieren trekken volle zalen

Gisteravond was het opnieuw “volle bak” tijdens de lezing ‘Besluit houders van dieren’. Het besluit blijft de gemoederen bezig houden! Bedrijfsmatigheid van fokkers, de vakbekwaamheid en nieuwe fokregels, die overigens ook voor hobbyfokkers gelden, zijn voortdurend onderwerp van discussie. Er was een prima interactie tussen de aanwezigen en vele vragen konden worden beantwoord. Door de […]

Overgangstermijn Vakbekwaamheid

Wij zijn van mening dat op grond van artikel 6.6 lid 1a fokkers die onder het oude HKB1999 niet als bedrijfsmatig werden aangemerkt maar onder het Besluit houders van dieren, door de uitbreiding van de criteria, wel vijf jaar de tijd hebben om het bewijs van vakbekwaamheid te halen. Teneinde duidelijkheid te verkrijgen over het voorgaande heeft Recht voor de Rashond de overheid om een schriftelijke reactie verzocht. Wij hopen op de lezing van 17 januari 2015 over dit onderwerp meer informatie te hebben.

Onduidelijkheid Overgangstermijn Vakbekwaamheid

Fokkers die onder het Besluit houders van dieren als bedrijfsmatig worden gekenmerkt dienen vanaf 1 juli 2015 te beschikken over een bewijs van vakbekwaamheid. Er is echter grote onduidelijkheid ontstaan over de overgangstermijn voor fokkers die voor 1 juli 2014 een fokkerij hadden, doch onder het HKB 1999 niet als bedrijfsmatig werden aangemerkt.

Bedrijfsmatig handelen en het verbod op het fokken!

Het is o.a. verboden bedrijfsmatig te fokken met gezelschapsdieren als men niet voldoet aan de regels van het Besluit houders van dieren! Tenzij de bedrijfsmatige fokker de inrichting waar wordt gefokt aanmeldt bij de overheid door het zogenaamde “UBN”-nummer aan te vragen. Bij een eventuele controle wordt per geval beoordeeld of een fokker bedrijfsmatig fokt. […]

NVWA onderzoekt of adverteerders op Marktplaats voldoen aan wet- en regelgeving

Adverteerders die pups te koop aanbieden op bijvoorbeeld Marktplaats kunnen door de toezichthouder, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), worden bevraagd of zij wel voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Op dit moment zijn adverteerders bevraagd of zij zich houden aan de regels rond identificatie en registratie van dieren.

Oerwoud van regels voor Fokkers

Ook aandacht voor het Besluit houders van in de lezing “Met een gerust hart fokken” . Dit besluit heeft een kentering aangebracht in de wereld van de hobbyfokkers omdat men eerder wordt aangemerkt als bedrijfsmatig en bovendien zijn de bepalingen die betrekking hebben op de fokkerij nu ook op hobbyfokkers van toepassing…

Verplichte registratie honden

Tijdens de uitverkochte lezing op 9 december jl. werd gevraagd of oudere honden ook in een database geregistreerd dienen te worden. We hebben dit nagezocht. Op basis van het Besluit identificatie en registratie van dieren is identificatie en registratie verplicht gesteld met betrekking tot honden die geboren worden na inwerkingtreding van dit besluit op 1 […]