Recht voor de Rashond, lezingen en workshops in 2016

In 2015 riep een record aantal fokkers de hulp van Recht voor de Rashond in. Vele kwesties konden buitengerechtelijk worden afgedaan, doch een groeiend aantal zaken eindigt in de rechtszaal.

Er is wederom veel media aandacht geweest met louter negatieve berichtgeving over rashonden(fokkers) en de georganiseerde kynologie. Ook de politiek bemoeit zich intensiever met de (rashonden)fokkerij. De regeldruk is enorm toegenomen en met de komst van de Wet dieren en het Besluit houders van dieren hebben ‘hobbyfokkers’ nu ook te maken met een deel van deze wetgeving. Daarnaast lijkt de scheidslijn tussen bedrijfsmatig en hobbymatig fokken onder de nieuwe wet vervaagd, zoals de praktijk nu al uitwijst.

Ook in 2016 zal Recht voor de Rashond aandacht geven aan diverse kynologisch, juridische onderwerpen. Begin 2016 zijn een aantal lezingen gepland waarin de de fokkerij anno 2016 wordt besproken en handvatten worden aangereikt waardoor fokkers verwijtbaarheid kunnen voorkomen en aansprakelijkheid kunnen beperken.

Nieuw zijn in 2016 de workshops waar fokkers onder deskundige begeleiding een op maat gemaakte koopovereenkomst voor de eigen kennel opstellen. Aan het laten opstellen van een koopovereenkomst zijn hoge kosten verbonden. Via deze betaalbare workshops kunnen fokkers zelf aan de slag met een passende overeenkomst. Het hanteren van een duidelijke koopovereenkomst zal op de lange duur een hoop leed voorkomen.

Nu tijdens gerechtelijke procedures steeds vaker het (fok)beleid van rasverenigingen aan de orde worden gesteld, wil Recht voor de Rashond graag informatie uitwisselen met bestuurders en leden van de fokcommissies van verenigingen. Tijdens de informatie- en discussie avonden die begin januari 2016 worden georganiseerd komen diverse vraagstukken aan de orde. Begin 2016 goed en doe mee aan de info & discussie avonden voor rasverenigingen, vergaar nieuwe kennis en doe uw voordeel met de ervaringen van andere verenigingen.

Wilt u een lezing of workshop organiseren voor de leden van uw vereniging, neem dan voor meer info over de mogelijkheden contact op via tel. 0655 231973 of info@rechtvoorderashond.nl

Voor een totaal overzicht van de hierboven genoemde lezingen en workshops klik hier.

 

Geplaatst in Artikelen, Juridisch, Kynologie.