Duitse Herder fokker door rechter in het gelijk gesteld!

Ruim tweeëneenhalf jaar geleden werd in het VARA tv programma KASSA! de fokker van Duitse Herders volledig afgebrand. In de uitzending op 30 november 2013 kondigde Dier & Recht aan de fokker voor de rechter te slepen. De fokker werd verweten twee Duitse herders, broer en zus met zeer ernstige HD te hebben gefokt en verkocht. De schade die werd geeist bedroeg bijna € 50.000.

Volgens Dier & Recht werd er niet alleen gefokt met erfelijk belaste en doodzieke ouderdieren doch is ook het raszuiver fokken op zichzelf al verwijtbaar en onrechtmatig. Ook de rasverenigingen in het algemeen en de VDH in het bijzonder worden door Dier & Recht als oorzaak van de doodzieke rashonden beschouwd.

Recht voor de Rashond heeft de fokker in de rechtzaak succesvol bijgestaan en deze maand heeft de rechtbank in zijn vonnis de fokker in het gelijk gesteld. De rechter overwoog onder andere: ‘Men kan door zo zorgvuldig mogelijk te zijn het risico (op HD) proberen te beperken, maar het valt nimmer uit te sluiten.’

De rechtbank is van oordeel dat de fokker niet een concreet verwijt kan worden gemaakt en er dus geen sprake van een toerekenbare tekortkoming is. De fokker heeft in deze procedure voldoende aannemelijk gemaakt, dat hij naar de geldende fokmaatstaven voldoende zorgvuldigheid in acht heeft genomen.

Nader berichtgeving volgt.