Tuchtcollege op de vingers getikt

Het Tuchtcollege voor de Kynologie is door de rechtbank Amsterdam onlangs in het ongelijk gesteld in een zaak die door een fokker van cocker spaniels tegen een uitspraak van het Tuchtcollege (onderdeel van de Raad van Beheer) was aangespannen. 

De rechtbank oordeelde dat de  belangen van de fokker en de  omstandigheden in onderlinge samenhang bezien leiden dat de  opgelegde straf van het Tuchtcollege niet langer van toepassing is, aangezien dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn,

Met andere woorden het Tuchtcollege had niet of onvoldoende rekening gehouden met de kynologische feiten dat in casu niet vast stond dat het de vorm van erfelijke cataract betrof en onvoldoende rekening had gehouden dat door het opleggen van de straf en het daardoor niet meer kunnen fokken in feite het ende van de kennel van de fokker zou beteken.

Thans is door Recht voor de Rashond een tweede zaak bij de civiele rechter aanhangig gemaakt, waarbij eveneens een uitspraak van het Tuchtcollege wordt aangevochten.

 

Geplaatst in Juridisch, Kynologie.