Mediation

 WHIPPETS

Mediation is een relatief nieuwe en thans behoorlijk populaire vorm van conflictbeslechting. Alle bij het geschil betrokken partijen stemmen in met een mediator die de partijen helpt om het conflict in goede banen te leiden of hanteerbaar te maken. Mediation kan op tal van gebieden worden ingezet.

Deze vorm van geschillenbeslechting is uitermate geschikt voor geschillen tussen pup koper en fokker. Ook bij geschillen tussen bestuur en leden van een vereniging is mediation een uitstekend instrument.

Vanwege de doorgaans lagere kosten van mediation, zeker ten opzichte van de kosten van gerechtelijke procedures, is de keuze voor mediation zeker het overwegen waard!

Wij kunnen u bij het gehele traject begeleiden. Neem voor meer informatie of voor een vrijblijvende afspraak gerust contact met ons op!