Juridische ondersteuning voor verenigingen

 

IMG_2057

Juridisch Kynologisch abonnement Verenigingen!

De kynologie maakt roerige tijden door. De rashond ligt in de media behoorlijk onder vuur en de fokker wordt steeds vaker in rechte betrokken. Hetzelfde geldt in toenemende mate voor de (ras)vereniging. Was bestuurslidmaatschap van een vereniging in het verleden een enerverende vrijetijdsbesteding, vandaag de dag gaan de bestuurlijke beslommeringen voor de muziek uit. De uit de wet voortvloeiende (hoofdelijke) aansprakelijkheid en de toename van juridische kwesties met leden en pupkopers zijn voor bestuurders steeds vaker aanleiding om de bestuurlijke activiteiten voor gezien te houden. Zeker wanneer blijkt dat de rechtsbijstandverzekering van de vereniging, gezien de vele uitsluitingen, niet altijd soelaas biedt. Kerntaken zoals de belangenbehartiging van het ras, meer in het bijzonder de bevordering van de gezondheid en het welzijn van de individuele hond, komen steeds meer in het gedrang.

Recht voor de Rashond biedt verenigingen een breed scala aan dienstverlening op juridisch kynologisch gebied. Met steeds grotere regelmaat vragen bestuurders om bijstand bij het opstellen van en uitleg geven over statuten, huishoudelijke reglementen en fokreglementen en conflicten met leden over allerlei aspecten de rashonden betreffende. Bij verschillende gelegenheden zijn ook rasverenigingen bijgestaan die in juridische procedures werden betrokken. Kortom bij de uitvoering van zijn taken heeft de bestuurder steeds meer behoefte aan specialistische, juridische en kynologische ondersteuning. Deze gecombineerde kennis is onontbeerlijk bij het goed laten functioneren van een (ras)vereniging en het oplossen van problemen en struikelblokken waarmee de besturen en leden zich geconfronteerd zien. Daarnaast  is er in toenemende mate sprake van allerleis soorten van conflicten. Veelal kunnen deze conflicten worden opgelost door onder adequate begeleiding de zaken bespreekbaar te maken. Daarbij kan mediation een uitstekende rol spelen.

Gezien de jarenlange betrokkenheid bij de kynologie biedt Recht voor de Rashond de (ras)vereniging de mogelijkheid gebruik te maken van haar dienstverlening middels een Juridisch Kynologisch abonnement voor verenigingen tegen een vast jaartarief. Zo’n abonnement omvat:

 • “Advies op afroep”

Dat wil zeggen een "stand-by" advisering en begeleiding op afroep. Deze dienstverlening kan uiteenlopende juridisch kynologische vragen en problemen omvatten. Denkt u bijvoorbeeld aan ondersteuning bij het opstellen en beoordelen van reglementen, het voorbereiden van algemene ledenvergaderingen, contacten met de Raad van Beheer, leden, pupkopers en derden etc.

Maar ook het voorkomen en oplossen van conflicten. Denk daarbij ook aan het inzetten van mediation om conflicten te beslechten.

 • "Voeren van juridische procedures tegen een sterk gereduceerd tarief"

Gerechtelijke procedures zijn soms onvermijdelijk en doorgaans kostbaar. In dergelijke gevallen is het prettig dat u een beroep kunt doen op uw advocaat die bekend is met de vereniging en op de hoogte is van de actuele kynologische stand van zaken. Recht voor de Rashond kan u bijstaan in juridische procedures voor een gehalveerd uurtarief van € 100,- excl. BTW (excl. reis en verblijfkosten). De kosten derden zoals rechtbankkosten en deurwaarderskosten worden wel doorbelast.

 Juridisch Kynologisch abonnement voor de vereniging - Basis

Het Juridisch Kynologisch basisabonnement voor de vereniging voor de duur van 12 maanden. Kosten: € 250,- Excl. BTW per jaar en € 1,- per lid van de rasvereniging.

Dit basis abonnement voor de vereniging omvat:

 • advies op afroep bij uiteenlopende juridische vraagstukken;
 • advies en toetsing bij het opstellen van reglementen;
 • klankbord bij juridische en kynologische onderwerpen;
 • ondersteuning bij het opstellen van contracten;
 • dagvoorzitterschap*;
 • ondersteuning bij geschillen*;
 • geschillenbeslechting, mediation*;
 • 50% Korting op bijstand gerechtelijke procedures (normale tarief: € 200,00);
 • 50% Korting op bijstand Tuchtcollege Raad van Beheer (normale tarief: € 200,00);
 • 50% Korting op bijstand Geschillencommissie Raad van Beheer (normale tarief: € 200,00);
 • Korting downloaden documenten;
 • Korting op een juridisch kynologische lezing;
 • Kosten € 250,- Excl. BTW per jaar en € 1,- per lid van de rasvereniging.

*Hierbij dient te worden opgemerkt dat daadwerkelijke aanwezigheid alsmede km-vergoeding en kosten derden worden doorberekend.

Snel bestellen?

Voeg het juridisch kynologisch abonnement toe aan de winkelwagen met een muisklik!

 

Bestellen

Juridisch kynologisch abonnement voor verenigingen in de winkelwagen

Naar de bestelpagina...