Handling

Bent u actief als handler op tentoonstellingen of houdt u en traint u honden voor anderen? Inmiddels kennen we vele kynologische varianten op het gebied van handling en training van honden in opdracht van hun eigenaren.

Honden worden onder andere toevertrouwd aan handlers die honden op tentoonstellingen showen en/of trainen om aan tentoonstellingen deel te kunnen nemen.

Inmiddels kennen we naar aanleiding van het import verbod van honden jonger dan 15 weken ook de zogenaamde socialisatie gezinnen. Pups worden, al dan niet tegen betaling, vanaf een leeftijd van 7 weken opgevangen in een gezin waar men aan de slag gaat met de socialisatie van puppen die pas op latere leeftijd naar het buitenland mogen.

Jacht of andere sporttrainers nemen honden in huis om hen in korte tijd klaar te stomen voor een certificaat, brevet of wedstrijd. De hond wordt uiteraard in goed vertrouwen “uitbesteed”. De trainer of handler is kundig en is goed voor de hond.

Maar wat als het onverhoopt fout gaat?

Als de hond minder goed presteert dan verwacht, dan is dat jammer maar helaas, of zijn er harde afspraken gemaakt? Loopt de hond weg of overkomt hem iets, dan ontstaat er een hele andere situatie. Paniek, emoties en schuldgevoel spelen dan een grote rol en leiden er vaak toe dat de verhouding tussen eigenaar en handler/trainer (onherstelbaar) sterk wordt verstoord. “Hoe heeft het kunnen gebeuren, wat kunnen we nog doen, wie doet wat, voor wiens rekening komen de kosten”? Zo maar een aantal vragen die dan aan de orde zijn.

Wanneer de eerste emoties zijn bedaard, wordt vaak pas gekeken naar de aansprakelijkheid. Wie is er aansprakelijk voor welke kosten? Heeft u zich als eigenaar of handler/trainer op voorhand ooit gerealiseerd welke schade er kan ontstaan door het verblijf van de hond bij de trainer/handler en welke kosten voor wiens rekening komen? Heeft u nagedacht welke wettelijke regels op uw situatie van toepassing zijn en wat dit allemaal met zich mee brengt? Wat als een hond wegloopt en schade veroorzaakt aan derden? Wat als de hond iets overkomt terwijl hij aan uw zorg was toevertrouwd?

Heeft u een overeenkomst opgesteld waarin de rechten en plichten van partijen staan beschreven? Velen denken dat dit overtrokken is, dat het niet nodig is om zaken goed te regelen. Loopt het echter fout, dan wordt de situatie er niet eenvoudiger op wanneer er geen overeenkomst tot stand is gekomen. Wanneer partijen lijnrecht tegen over elkaar komen te staan, ligt een oplossing niet altijd voor de hand en dit gaat vaak gepaard met hoge kosten.

Recht voor de Rashond stelt, op basis van uw wensen, een goede handling-overeenkomst op, waardoor u met een gerust hart kunt doen waar u goed in bent, het trainen of showen van honden!

Juridisch abonnement

Een speciaal juridisch abonnement voor handlers en trainers dat o.a. wegwijs biedt in wet- en regelgeving en aansprakelijkheid.

Meer info!