Over Recht voor de Rashond

 

IMG_4256

Welkom op de website van de juridisch kynologische praktijk Recht voor de Rashond!

Op deze website vindt u juridisch kynologische informatie met betrekking tot de georganiseerde kynologie en de rashondenfokkerij. Zowel Fokkers, bestuurders van rasverenigingen en kynologenclubs, als eigenaren van rashonden en potentiële pupkopers vinden hier uiteenlopende informatie die hen inzicht geeft in de georganiseerde kynologie en de (on)mogelijkheden op het gebied van juridisch kynologische ondersteuning in alle facetten van die georganiseerde kynologie.

Conflicten
Fokkers worden steeds vaker door kopers aangesproken wanneer er sprake is van een gebrek of aandoening bij de verkochte hond. Contracten worden niet nagekomen, procedures bij het Tuchtcollege of de Geschillencommissie maar ook bestuurlijk optreden door overheidsinstanties nemen een vlucht. Zie als gepassioneerd fokker maar overeind te blijven in een wir-war  van wet- en regelgeving.

Ook bestuurders van verenigingen worden vandaag de dag meer en meer betrokken bij onderlinge conflicten tussen fokkers en pupkopers of fokkers onderling. Ongewild raken besturen door hun acties betrokken bij netelige kwesties. Tegenwoordig kan een fokreglement, een advies van een Fok Advies Commissie en zelfs de rasinfo, of een gebrek daaraan, reden zijn om een vereniging in rechte te betrekken. Bestuurslidmaatschap vergt dus steeds meer van de bestuurder.

Daar komt bij dat rechtsbijstandverzekeringen door de vele beperkingen lang niet altijd de ondersteuning bieden die een fokker of bestuurder nodig heeft. Juist doordat de georganiseerde kynologie zo onder druk staat en de rashondenfokkerij voortdurend in een verdomhoekje wordt geplaatst is een specialistische aanpak van het onderliggende geschil van groot belang en kunnen hoge kosten van een eventuele rechtsgang of vervolg daarop voorkomen worden.

Over Recht voor de Rashond
Recht voor de Rashond biedt gespecialiseerde en praktische juridisch kynologische ondersteuning bij allerhande kynologische vraagstukken.

Deze site pretendeert niet antwoord te kunnen geven op alle juridische vragen die leven binnen de georganiseerde kynologie maar verschaft een eerste introductie in deze bijzondere wereld waardoor inzicht en wederzijds begrip kunnen worden verkregen.

Abonnementen voor fokkers en besturen
De hoge kosten zijn voor veel fokkers reden om zonder juridische bijstand te acteren in (buiten)gerechtelijke procedures. In de meeste gevallen leidt dit tot een veroordeling met enorme financiële gevolgen van dien. In kynologische aangelegenheden is de mix van kynologische kennis en juridisch inzicht van de gemachtigde doorslaggevend voor het slagen van de zaak. Recht voor de Rashond ontwikkelde een abonnementsysteem waardoor iedere fokker en ieder bestuur zich tegen een betaalbaar tarief verzekerd weet van specialistische kynologisch juridische adviezen- en bijstand.

Lezingen en cursussen
Zoals gezegd wordt de kynologische werkelijkheid steeds vaker ingehaald door de juridische. Het is van belang dat fokkers en bestuurders zich bewust zijn van de gevolgen die hun handelen kan hebben. Om fokkers en bestuurders meer houvast te geven in de hedendaagse juridische omgeving, heeft Recht voor de Rashond een aantal lezingen en korte cursussen ontwikkeld voor zowel de fokker als ook de bestuurder. Deze bijeenkomsten worden met regelmaat centraal in het land georganiseerd.

Ook is het mogelijk voor verenigingen om dergelijke lezingen en cursussen te organiseren onder de vlag van de vereniging. Daarbij kan de inhoud van de bijeenkomst zelfs worden afgestemd op de specifieke vereniging.