Rashonden

 IMG_3474

Heb ik een rashond, of niet?

Jaarlijks vinden in Nederland ongeveer 120.000 pups een nieuwe eigenaar. Slechts 30% – 35% hiervan is daadwerkelijk een rashond.

Look-a-like 

Niet rashonden beschikken niet over een erkende stamboom. Het grootste deel van deze stamboomloze honden lijkt overigens wel op een rashond. Deze honden worden dan ook aangeduid als “look-a-likes”. De fokkerij van look-a-likes voltrekt zich volledig buiten de georganiseerde kynologie. Er is geen zicht op gezondheidsgegevens en genetische test-resultaten. Deze fokkers zijn niet onderworpen aan het Kynologisch Reglement van de Raad van Beheer.

Rashond

Een rashond is dus pas een rashond wanneer de hond een erkende stamboom heeft. Een erkende stamboom is een stamboom die is afgegeven door een nationale kennelclub, erkend door de FCI, Federation Cynologique Internationale, het internationale overkoepelende orgaan. Een aantal landen is niet aangesloten bij de FCI. Met de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Canada heeft de FCI een contract gesloten waarin men de onderlinge verhoudingen heeft geregeld.

Kruising

 Tenslotte kennen we kruisingen die tot stand zijn gekomen door 2 honden van verschillende rassen of verschillend uiterlijk met elkaar te kruisen. Deze honden gaan vanwege het feit dat ze niet op één bepaald ras lijken, niet door voor een look-a-like of een rashond.

In Nederland worden de door de FCI erkende stambomen afgegeven door de Raad van Beheer op Kynologische Gebied in Nederland, het overkoepelende orgaan van de georganiseerde kynologie.

Onderscheid rassen 

Rashonden worden door de FCI ingedeeld in tien verschillende rasgroepen. Deze rasgroepen zijn ingedeeld op grond van diverse criteria zoals verwantschap, gebruik of uiterlijk:

Rasgroep 1 – Herdershonden en Veedrijvers
Rasgroep 2 – Pinschers en Schnauzers, Molossers en Zwitserse Sennenhonden
Rasgroep 3 – Terriërs
Rasgroep 4 – Dashonden
Rasgroep 5 – Spitsen en Oertypes
Rasgroep 6 – Lopende honden, zweethonden en verwante rassen
Rasgroep 7 – Staande honden
Rasgroep 8 – Retrievers, waterhonden en spaniëls
Rasgroep 9 – Gezelschapshonden
Rasgroep 10 – Windhonden

Kynologisch Reglement

In Nederland hebben we binnen de georganiseerde kynologie onder andere te maken met het Kynologisch Reglement (KR) van de Raad van Beheer dat ook door deze instantie wordt gehandhaafd. In dit KR zijn allerhande regels opgenomen waaronder regels ten aanzien van het welzijn, de gezondheid en de fokkerij van honden.

De rasverenigingen die de belangen behartigen van de rassen die zij vertegenwoordigen kennen een Verenigings Fok Reglement (VFR). Dit, vaak strengere, fokreglement wordt gehandhaafd door de rasvereniging. De meeste rasverenigingen houden databases bij met de uitslagen van DNA-testen en andere gezondheidsuitslagen. De fokreglementen worden, indien nodig, dan ook bijgesteld op basis van deze gegevens.

De meeste fokkers binnen de georganiseerde kynologie fokken 1 of 2 nestjes per jaar. Slechts een kleine groep, zo’n 5% van de fokkers, fokt meer dan 5 nesten per jaar.

Fokkerij buiten de georganiseerde kynologie

Zoals gezegd is het overgrote deel, maarliefst 65% – 70%  van de honden, géén rashond. Deze grote groep honden wordt buiten de (rechtsmacht van de) georganiseerde kynologie om gefokt. Van deze honden wordt geen database bijgehouden. Er is dan ook geen enkel inzicht in de gezondheid of genetische diversiteit van deze grote groep honden. Opmerkingen als zouden deze honden gezonder zijn dan de rashond zijn dan ook niet gebaseerd op data.

 Registratie en Identificatie

Iedere Nederlandse rashond wordt als pup door een medewerker van de Raad van Beheer voorzien van een chip. De fokker registreert vervolgens de gechipte dieren in een database. De nieuwe eigenaar registreert de hond na de aankoop opnieuw in een database.

Het chipnummer wordt vermeld op de stamboom en het eigendomsbewijs, de documenten die te allen tijde bij de hond horen en bij een overdracht moeten worden meegeleverd. Het chipnummer van een Nederlandse rashond begint altijd met de cijfercombinatie 528140000. Chips die door een dierenarts worden ingebracht wijken af van voormelde combinatie. Hierdoor is na identificatie eenvoudig af te leiden of we met een Nederlandse rashond van doen hebben.