Duitse Herder fokker ook in Hoger Beroep in het gelijk gesteld!

Weet u het nog? D. rechtszaak die door een pup koper tegen een fokker van Duitse Herders was aangespannen met een claim van € 50.000. Recht voor de Rashond heeft de fokker in deze zaak succesvol bijgestaan en de rechtbank heeft in zijn vonnis van 15 juli 2016 de fokker in het gelijk gesteld. Tegen deze uitspraak is de pup koper in hoger beroep gegaan.

Ook dit keer heeft Recht voor de Rashond de fokker bijgestaan en werd door het Gerechtshof te Amsterdam wederom in het gelijk gesteld. Alle vorderingen zijn door het Hof afgewezen. Hiermee staat vast dat deze fokker ten aanzien van het gebrek HD zorgvuldig heeft gefokt.

Het Hof oordeelde dat er geen sprake was van non-conformiteit HD is, zo volgt uit de stellingen van partijen, een erfelijke aandoening die bij grote hondenrassen zoals de Duitse herdershond sinds jaar en dag veel voorkomt. Naast de erfelijke aanleg zijn andere factoren zoals voeding en beweging van invloed op het ontstaan van HD en de ernst van de klachten die daardoor worden veroorzaakt. Van een garantie dat de honden van appellanten vrij zouden zijn van HD is geen sprake geweest.

Verder oordeelde het Hof dat het enkele feit dat zich HD heeft voorgedaan bij de honden, is onvoldoende om een toerekenbare tekortkoming van de fokker aan te nemen. De fokker heeft niet gegarandeerd dat de honden HD-vrij zouden zijn en heeft geen onware mededelingen gedaan over zijn kennel en zijn jarenlange ervaring als hondenfokker. De klachten van appellanten over het fokbeleid van de fokker kunnen evenmin slagen omdat tussen partijen niet in geding is dat de fokker bij het fokken van de honden zorgvuldig heeft gehandeld overeenkomstig de normen van de VDH en de Zuchtwerfscore, waardoor inteelt wordt beperkt.

Nadere berichtgeving volgt.

Geplaatst in Geen categorie.