Duitse Herder fokker ook in Hoger Beroep in het gelijk gesteld!

Weet u het nog? D. rechtszaak die door een pup koper tegen een fokker van Duitse Herders was aangespannen met een claim van € 50.000. Recht voor de Rashond heeft de fokker in deze zaak succesvol bijgestaan en de rechtbank heeft in zijn vonnis van 15 juli 2016 de fokker in het gelijk gesteld. Tegen […]

Hand-outs lezingen september 2016 beschikbar

Op verzoek zijn de hand-outs van de lezing ‘Aansprakelijk fokker: de stand van zaken’ beschikbaar. Ge handout is voor bezoekers van de lezing ye downloaden na invoeren van het op de lezing verstrekte paswoord. De hand-outs zijn hier te downloaden: Hand-outs.    

Koopovereenkomst 2.3

Uit recente rechtspraak blijkt dat het belang om bij de verkoop van een hond de afspraken tussen fokker en pup koper goed vast te leggen. Uitgaande van een redelijke verdeling van de risico’s tussen fokker en koper.. Sinds jaar en dag raden wij fokkers aan om bij de verkoop van een hond gebruik te maken van een schriftelijke koopovereenkomst. Dit kan veel […]

Redelijkheid en billijkheid terug in de Kynologie!?

De laatste jaren staan de rashonden in het algemeen en de rashondenfokkers in een bijzonder kwaad daglicht. Men kan zelfs spreken van een soort heksenjacht, waarbij rashondenfokkers publiekelijk worden aangevallen in zowel de media als in talloze rechtszaken. De claims liegen er niet om, duizenden euro’s worden er gevorderd en soms ook toegewezen. Er is […]

Kassa! En de zaak tegen de Duitse herder fokker.

De zaak tegen de Duitse herder fokker waarin de rechtbank op 15 juli 2016 uitspraak deed is in meerdere opzichten opmerkelijk. In het tv programma KASSA! Van de VARA werd in samenwerking met stichting Dier & Recht in november 2013 de aftrap gegeven om naast deze fokker van Duitse herders en de rasvereniging VDH ook […]

Duitse Herder fokker door rechter in het gelijk gesteld!

Ruim tweeëneenhalf jaar geleden werd in het VARA tv programma KASSA! de fokker van Duitse Herders volledig afgebrand. In de uitzending op 30 november 2013 kondigde Dier & Recht aan de fokker voor de rechter te slepen. De fokker werd verweten twee Duitse herders, broer en zus met zeer ernstige HD te hebben gefokt en verkocht. […]

Overgangstermijn Vakbekwaamheid

Wij zijn van mening dat op grond van artikel 6.6 lid 1a fokkers die onder het oude HKB1999 niet als bedrijfsmatig werden aangemerkt maar onder het Besluit houders van dieren, door de uitbreiding van de criteria, wel vijf jaar de tijd hebben om het bewijs van vakbekwaamheid te halen. Teneinde duidelijkheid te verkrijgen over het voorgaande heeft Recht voor de Rashond de overheid om een schriftelijke reactie verzocht. Wij hopen op de lezing van 17 januari 2015 over dit onderwerp meer informatie te hebben.

Bedrijfsmatig handelen en het verbod op het fokken!

Het is o.a. verboden bedrijfsmatig te fokken met gezelschapsdieren als men niet voldoet aan de regels van het Besluit houders van dieren! Tenzij de bedrijfsmatige fokker de inrichting waar wordt gefokt aanmeldt bij de overheid door het zogenaamde “UBN”-nummer aan te vragen. Bij een eventuele controle wordt per geval beoordeeld of een fokker bedrijfsmatig fokt. […]

Bijstand bij zaken Tuchtcollege en Geschillen commissie

Veel mensen weten niet dat, wanneer zij voor het Tuchtcollege moeten verschijnen, zich juridisch kunnen laten bijstaan. Een goed en technisch verweer, kortom professionele bijstand, kan veroordeling voorkomen dan wel matigen. Dit klemt des te meer omdat het niet mogelijk is om tegen een uitspraak van het Tuchtcollege in beroep te gaan.

Dek-contracten

Wij raden dekreu-eigenaren aan om zich voorafgaand aan de dekking goed te laten informeren en gebruik te maken van een dek-contract. Het is zaak om de juiste afspraken goed op schrift te stellen. Recht voor de Rashond heeft standaard modellen maar uiteraard kunt u ook bij ons terecht voor een op maat gemaakt contract.