Bedrijfsmatig handelen en het verbod op het fokken!

Het is o.a. verboden bedrijfsmatig te fokken met gezelschapsdieren als men niet voldoet aan de regels van het Besluit houders van dieren!

Tenzij de bedrijfsmatige fokker de inrichting waar wordt gefokt aanmeldt bij de overheid door het zogenaamde “UBN”-nummer aan te vragen.

Bij een eventuele controle wordt per geval beoordeeld of een fokker bedrijfsmatig fokt.

Indien de fokker aannemelijk maakt dat er geen sprake is van bedrijfsmatig handelen geldt het bovenstaande verbod niet. De indicaties voor bedrijfsmatig handelen zijn o.a.:

  • U fokt niet om de dieren zelf te houden als huisdier en ook niet voor uw familie en vrienden
  • U verkoopt of levert de dieren af aan anderen dan familie en vrienden
  • U vangt de dieren op tegen een vergoeding en u plaatst hiervoor advertenties
  • U heeft ruimtes speciaal ingericht voor de opvang, handel of het fokken van de dieren
  • U bent geregistreerd bij de Kamer van koophandel of u heeft een BTW nummer
  • U adverteert
  • U oefent de activiteiten uit om winst te maken
  • Voor honden en katten is er naast bovengenoemde indicaties ook nog een getalsmatige indicatie: u heeft in een aaneengesloten periode van twaalf maanden in totaal meer dan twintig honden of katten verkocht, afgeleverd, opgevangen of gefokt. Zit u beneden dit aantal maar is een of meer van de andere indicaties uit deze opsomming van toepassing, dan kunt u al bedrijfsmatig bezig zijn.

Opvallend in dit Besluit is dat voor Honden en Katten het winstoogmerk niet van belang is voor de beoordeling of er sprake is van bedrijfsmatig handelen. Bij andere dieren is het wel van belang of er een winstoogmerk aanwezig is om aan te nemen dat er van bedrijfsmatigheid sprake is.

Een ander belangrijk verschil is dat voor honden en katten een andere (kortere) overgangstermijn geldt. Voor het behalen of beschikken van de beheerder over de vereiste vakbekwaamheid geldt voor honden en katten dat deze uiterlijk 1 november 2015 overlegd moet worden. Voor andere dieren dient dit uiterlijk 1 juli 2020 dient te gebeuren.

De lezing ‘Besluit houders van dieren’ op 17 januari 2015 geeft duidelijk aan wat de gevolgen zijn en op wie dit besluit van toepassing is. Aanmelden op www.rechtvoorderashond.nl

 

Geplaatst in Geen categorie, Juridisch, Kynologie.