Onduidelijkheid Overgangstermijn Vakbekwaamheid

Fokkers die onder het Besluit houders van dieren als bedrijfsmatig worden gekenmerkt, dienen vanaf 1 juli 2015 te beschikken over een bewijs van vakbekwaamheid. Er is echter grote onduidelijkheid ontstaan over de overgangstermijn voor fokkers die voor 1 juli 2014 een fokkerij hadden, doch onder het HKB 1999 niet als bedrijfsmatig werden aangemerkt.

Diverse instanties hebben verschillende (mondelinge en schriftelijke) antwoorden gegeven. Ook de site van de RVO is niet duidelijk hierover. Werd aanvankelijk de datum van 1 november 2015 genoemd, nu blijkt dat de RVO het standpunt inneemt dat er geen overgangstermijn geldt.

Indien men naar artikel 6.6. lid 1 a van het Besluit houders van dieren kijkt zou men in de hierboven geschetste situatie echter nog vijf jaar de tijd hebben om het bewijs van vakbekwaamheid te behalen.

Om duidelijkheid te verkrijgen is wederom schriftelijk om opheldering gevraagd.

Ook de opleiders hebben aangegeven in de problemen te komen met de korte termijn en de grote vraag naar de opeidingen die leiden tot het gewenste bewijs van vakbekwaamheid.

Binnenkort meer.

 

Geplaatst in Besluit houders van dieren, Juridisch, Kynologie.