Wel of niet registreren als bedrijfsmatige fokker?

Is het u als fokker van honden of katten nu geheel duidelijk wat u te doen staat naar aanleiding van het Besluit houders van dieren? Minder dan 20 pups en toch bedrijfsmatig De overheid zegt dat er ten opzichte van het Honden- en kattenbesluit 1999 (HKB) niets is veranderd. Onder het HKB werd reeds het […]

De verwarring voorbij… de speciale editie van Raadar over het Besluit houders van dieren

Zoals op voorhand met veel tam-tam door de Raad van Beheer aangekondigd was daar dan eindelijk de speciale editie van Raadar, geheel gewijd aan het Besluit houders van dieren en het projectplan Fairfok. Helaas kan ik niet anders dan concluderen dat bij mij de verwarring over bedrijfsmatigheid zo mogelijk nog groter is geworden door de inhoud van deze uitgave

Lezingen over het Besluit houders van dieren trekken volle zalen

Gisteravond was het opnieuw “volle bak” tijdens de lezing ‘Besluit houders van dieren’. Het besluit blijft de gemoederen bezig houden! Bedrijfsmatigheid van fokkers, de vakbekwaamheid en nieuwe fokregels, die overigens ook voor hobbyfokkers gelden, zijn voortdurend onderwerp van discussie. Er was een prima interactie tussen de aanwezigen en vele vragen konden worden beantwoord. Door de […]

Overgangstermijn Vakbekwaamheid

Wij zijn van mening dat op grond van artikel 6.6 lid 1a fokkers die onder het oude HKB1999 niet als bedrijfsmatig werden aangemerkt maar onder het Besluit houders van dieren, door de uitbreiding van de criteria, wel vijf jaar de tijd hebben om het bewijs van vakbekwaamheid te halen. Teneinde duidelijkheid te verkrijgen over het voorgaande heeft Recht voor de Rashond de overheid om een schriftelijke reactie verzocht. Wij hopen op de lezing van 17 januari 2015 over dit onderwerp meer informatie te hebben.

Onduidelijkheid Overgangstermijn Vakbekwaamheid

Fokkers die onder het Besluit houders van dieren als bedrijfsmatig worden gekenmerkt dienen vanaf 1 juli 2015 te beschikken over een bewijs van vakbekwaamheid. Er is echter grote onduidelijkheid ontstaan over de overgangstermijn voor fokkers die voor 1 juli 2014 een fokkerij hadden, doch onder het HKB 1999 niet als bedrijfsmatig werden aangemerkt.

NVWA onderzoekt of adverteerders op Marktplaats voldoen aan wet- en regelgeving

Adverteerders die pups te koop aanbieden op bijvoorbeeld Marktplaats kunnen door de toezichthouder, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), worden bevraagd of zij wel voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Op dit moment zijn adverteerders bevraagd of zij zich houden aan de regels rond identificatie en registratie van dieren.

“Bedrijfsmatig’ fokken

Steeds meer fokkers worden aangemerkt als “bedrijfsmatig”. Veel fokkers denken dat er een overgangstermijn bestaat waardoor zij tot 1 juli 2020 de tijd krijgen om het bewijs van vakbekwaamheid te overleggen. Dit is onjuist!