NVWA onderzoekt of adverteerders op Marktplaats voldoen aan wet- en regelgeving

Adverteerders die pups te koop aanbieden op bijvoorbeeld Marktplaats kunnen door de toezichthouder, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), worden bevraagd of zij wel voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Op dit moment worden adverteerders bevraagd of zij zich houden aan de regels rond identificatie en registratie van dieren.

Sinds 1 april 2013 is het Besluit identificatie en registratie in werking getreden.
Art. 7 lid 1: Een houder laat zijn hond identificeren binnen 7 weken na de geboorte.
Art. 7 lid 2: Een houder registreert zijn hond binnen acht weken na de geboorte in een databank.

Voor de goede orde: onder het identificeren wordt verstaan het chippen van de hond, de registratie behelst het registreren van de hond in een erkende databank.Deze verplichting geldt voor pups geboren na de inwerkingtreding op 1 april 2013. Voor oudere honden geldt deze verplichting niet.

Daarnaast is het van belang dat geïmporteerde honden, met een importmelding, worden geregistreerd en wel binnen 14 dagen nadat de hond in Nederland is gebracht.

De adverteerders wordt gevraagd om de naam- en adresgegevens waarop de chipgegevens staan geregistreerd in de databank door te sturen naar de NVWA. Wanneer geen reactie wordt ontvangen is dit reden voor nader onderzoek. De NVWA heeft aangegeven dat zij bij overtreding handhavend kan optreden.

Tijdens de lezing van dinsdag 16 december 2014 komt dit onderwerp eveneens aan bod, u kunt nog inschrijven via www.rechtvoorderashond.nl

 

Geplaatst in Algemeen, Besluit houders van dieren, Juridisch, Kynologie.