Oerwoud van regels voor Fokkers

In de lezing: “Met een gerust hart fokken” wordt aan de hand van praktische voorbeelden in heldere taal uitgelegd hoe de fokkerij, juridisch gezien, zo optimaal mogelijk kan worden ingericht. Ook wordt het Besluit houders van dieren besproken.

Dit besluit heeft een kentering aangebracht in de wereld van de hobbyfokkers omdat men eerder wordt aangemerkt als bedrijfsmatig en bovendien zijn de bepalingen die betrekking hebben op de fokkerij nu ook op hobbyfokkers van toepassing. Verder wordt ingegaan op het gebruik van een koopovereenkomst en mogelijke problemen die na de verkoop kunnen ontstaan. Er wordt u uitgelegd hoe u daar het beste mee om kunt gaan en hoe u eventuele schade beperkt. Kortom, deze lezing is een handreiking aan de verantwoordelijke fokker die met een gerust hart wil fokken. Aanmelden kan hier.

Geplaatst in Algemeen, Juridisch, Kynologie, Lezingen.