Tuchtcollege op de vingers getikt

Het Tuchtcollege voor de Kynologie is door de rechtbank Amsterdam onlangs in het ongelijk gesteld in een zaak die door een fokker van cocker spaniels tegen een uitspraak van het Tuchtcollege (onderdeel van de Raad van Beheer) was aangespannen.  De rechtbank oordeelde dat de  belangen van de fokker en de  omstandigheden in onderlinge samenhang bezien […]

Goede en foute fokkers

Dier & Recht gaat door met de anti-campagne tegen de rashond! Leest u mee en deel dit bericht! Goede fokkers Dier & Recht brengt licht in de duisternis en geeft aan hoe de consument een ‘goede fokker’ kan vinden. De stichting stelt dat goede fokkers hun kennis gebruiken om gezonde honden te fokken, dat bij deze […]

Hond zonder gebreken?

De naturashond, onderzoek niet nodig… Dier & Recht beweert met veel stelligheid in de media dat men met de aanschaf van een naturashond veel beter uit is dan met een rashond. De naturashond is immers een gezonde hond zonder gebreken! Ook de heer Gubbels is die mening toegedaan. Met een kruising haal je minder problemen […]

Recht voor de Rashond, lezingen en workshops in 2016

In 2015 riep een record aantal fokkers de hulp van Recht voor de Rashond in. Vele kwesties konden buitengerechtelijk worden afgedaan, doch een groeiend aantal zaken eindigt in de rechtszaal. Er is wederom veel media aandacht geweest met louter negatieve berichtgeving over rashonden(fokkers) en de georganiseerde kynologie. Ook de politiek bemoeit zich intensiever met de […]

De heksenjacht op de rashondenfokker

Voor slechts € 6,00 helpt u stichting Dier & Recht, die zichzelf heeft uitgeroepen tot advocaat van de dieren, om de malafide rashondenfokkers van Golden Retrievers aan te pakken die om economische redenen verzuimen DNA-tests uit te voeren. Haalde de stichting voorlopig bakzeil bij het ministerie van Economische Zaken toen ze de fokkerij van Franse […]

De “15-weken-eis” voor pups blijft…

Sinds 29 december 2014 mogen honden niet meer zonder geldige rabiësenting, en dus pas vanaf de leeftijd van 15 weken, naar Nederland worden geïmporteerd. De vele negatieve effecten van deze maatregel zijn de laatste maanden met grote regelmaat onderwerp van gesprek geweest. Alle hoop was dan ook gevestigd op de gesprekken die de Raad van […]

RVO komt terug op oplegging last onder dwangsom

In mei 2014 werd een fokster van rashonden onaangenaam verrast door een onaangekondigd bezoek van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming, vergezeld door enkele agenten van de dierenpolitie. Naar aanleiding van dit onderzoek werd een toezichtrapport opgesteld op basis waarvan het bestuursorgaan deze fokster in juni 2014 een last onder dwangsom oplegde. Recht voor de Rashond stond […]

Kamervragen over zieke rashonden en het Fairfok-keurmerk

Op 1 juni 2015 heeft de Staatssecretaris de vragen van de Tweede Kamerleden Van Gerven (SP) en Van Dekken (PvdA) over zieke rashonden en het Fairfok-keurmerk beantwoord. Een van de vragen die door de Kamerleden is gesteld luidt als volgt: “Indien een koper een Fairfok-pup aanschaft, wat voor garantie kan de koper verwachten ten aanzien […]

Bruikleen overeenkomsten (fokkersvoorwaarden), fokkers let op!

Steeds vaker staan wij fokkers bij die een hond onder fokkersvoorwaarden hebben uitgezet bij een gezin dat op het eerste oog alle medewerking lijkt te willen geven aan de fokkerij. Wanneer de hond echter wat vaker weg moet vanwege het bezoek aan een tentoonstelling, veranderd hun kijk op deze constructie soms al enigszins. Wanneer het, […]

Foutje, bedankt!

Steeds vaker zien we constructies in de kynologie waarbij een persoon tijdelijk de zorg voor een hond krijgt overgedragen, veelal tegen betaling. Op vakantie Zo brengen velen hun hond tijdens vakanties onder in een pension. Onlangs werden we benaderd door een mevrouw die haar hond bij mensen had ondergebracht die met regelmaat honden opvangen, tegen […]