De heksenjacht op de rashondenfokker

heksenwaag-263x263

Voor slechts € 6,00 helpt u stichting Dier & Recht, die zichzelf heeft uitgeroepen tot advocaat van de dieren, om de malafide rashondenfokkers van Golden Retrievers aan te pakken die om economische redenen verzuimen DNA-tests uit te voeren.

Haalde de stichting voorlopig bakzeil bij het ministerie van Economische Zaken toen ze de fokkerij van Franse Buldoggen wilde aanpakken, nu staat de Golden Retriever in de spotlight.

Crowdfunding is het nieuwste middel dat de stichting Dier & Recht inzet bij de strijd tegen de rashonden(fokkers). Op de homepage van de website van Dier & Recht wordt verslag gedaan van een eerste succes in de strijd tegen fokkers van Golden Retrievers die geen DNA-testen uitvoeren bij hun fokdieren op de aandoening ichthyosis.

Op de website van Dier & Recht hanteert voorzitter de heer Baaij bewust de term rashonden. Doelt hij met die term enkel en alleen op rashonden met een stamboom of horen hier ook alle niet-stamboomhonden bij, de zogenaamde lookalikes? Alleen in het geval van honden met een stamboom kunnen we van rashonden spreken. De laatst genoemde groepen moeten we derhalve aanduiden als niet-rashonden.

Heeft Dier & Recht inzicht in geheime onderzoeksresultaten die uitwijzen dat enkel en alleen de honden met stamboom lijden aan deze aandoening? Of wordt de argeloze bezoeker van de website van Dier & Recht met populistisch gebral en een nieuwe agressieve campagne tegen de rashondenfokkerij voor het lapje gehouden en geld afhandig gemaakt zodat de heer Baaij weer los kan gaan op individuele rashondenfokkers.

De Vara doet gezellig mee en steunt Dier & Recht door deze stichting steeds weer een podium te bieden om de rashondenfokkerij te blameren. Gratis reclame voor de praktijken van de heer Baaij die prat gaat op de gezondheid van de zogenoemde “Naturashond’, kruisingen waarbij doorgaans op geen enkel gezondheidsaspect is getest. Ook in de uitzending van Kassa! van 7 november jl. gaf hij het advies géén rashond te kopen maar een “Naturashond”. Het is op zijn zachtst gezegd opmerkelijk dat in een uitzending waar met afschuw wordt gesproken over fokkers van rashonden die niet testen op erfelijke aandoeningen de “Naturashond” wordt gepropageerd terwijl bij de “Naturashond” gezondheidsonderzoeken helemaal niet aan de orde zijn!

Inmiddels lijkt Dier & Recht een bondgenoot gevonden te hebben in de persoon van de heer ir. E. Gubbels, hij valt de stichting bij met zijn visie over de fokkerij van ongezonde rashonden zelfs wanneer een fokker en rasvereniging het systeem van fokwaarde schatting hanteren waarover hij zich eerder vol lof uitliet. Een rashondenfokker die gezondheid hoog in het vaandel heeft, ouderdieren met HD-A heupen heeft ingezet voor de fokkerij met een voor die combinatie zeer positieve fokwaarde schatting is voor een bedrag van € 50.000,00 gedagvaard door Dier & Recht. Deze individuele fokker draait vanwege een lange en uitvoerige gerechtelijke procedure, ongeacht de uitkomst hiervan , op voor de hoge kosten.

Dat malafide fokkers worden aangepakt, juichen wij toe! Het is altijd een kleine groep “slechteriken” die het verkloot voor de anderen. Maar dat is niks nieuws, hooligans verprutsen het voor de voetballiefhebber en doping gebruikende sporters halen het imago van hun sport neer. Dier & Recht en zo ook de heer Gubbels, doen het echter voorkomen alsof misstanden slechts en alleen worden begaan door fokkers van rashonden, honden met een stamboom. Er is met de steun van de media een beeld gecreëerd dat geen recht doet aan de rashondenfokkerij. Het imago van de rashond is zoveel geweld aan gedaan dat goedwillende fokkers een dusdanig ongelijke strijd moeten voeren met als gevolg het risico dat men in de media of de rechtszaal aan het kortste eind trekt.

Het is de hoogste tijd dat de georganiseerde kynologie een vuist maakt tegen de praktijken van Dier & Recht en de media die zich in de strijd van Dier & Recht mengt, zonder daarbij enige nuance aan te brengen.

Geplaatst in Algemeen, Artikelen, Columns, Juridisch, Kynologie.