De “15-weken-eis” voor pups blijft…

Sinds 29 december 2014 mogen honden niet meer zonder geldige rabiësenting, en dus pas vanaf de leeftijd van 15 weken, naar Nederland worden geïmporteerd.

De vele negatieve effecten van deze maatregel zijn de laatste maanden met grote regelmaat onderwerp van gesprek geweest. Alle hoop was dan ook gevestigd op de gesprekken die de Raad van Beheer met politieke partijen en het Ministerie van Economische Zaken voerde.

Onlangs kwam de invoering van deze maatregel aan de orde tijdens de behandeling van de Kamervragen. De Staatssecretaris, mevrouw Dijksma gaf tijdens deze behandeling aan bekend te zijn met de bezwaren vanuit de kynologie. Zij gaf vervolgens echter ook aan dat het voor de diversiteit van een genenpool  niet nodig is dat een pup onder de leeftijd van 15 weken kan worden geïmporteerd. Verder stelde zij dat fokkers oudere pups kunnen importeren, een teef in het buitenland kunnen laten dekken, outcross toepassen of, indien het niet anders kan, sperma importeren.

Met betrekking tot de socialisatie van jonge pups merkte de staatssecretaris op dat pups ook gekocht kunnen worden bij buitenlandse fokkers die wel aandacht besteden aan socialisatie.

De staatssecretaris ziet helaas geen reden om het beleid hieromtrent aan te passen.

Dit is teleurstellend, juist omdat de aangescherpte fokregels van het Besluit houders van dieren, toezien op het gedrag van de fokdieren en hun nakomelingen. De Staatssecretaris gaat er volledig aan voorbij wat een deugdelijke socialisatie van een pup inhoudt, wat dit van fokkers vergt en dat een pup eerst in de angstfase naar de nieuwe eigenaar kan. Minder fokkers zullen genegen zijn pups naar het buitenland te exporteren waar eenzelfde regel van kracht is en dit zal de genenpool uiteindelijk niet ten goede komen.

Opnieuw lijkt de kynologie aan zet, wellicht ligt een (Europees) burgerinitiatief voor de hand?

Voor de volledige tekst van de beantwoording van de kamervragen klik hier.

Geplaatst in Juridisch, Kynologie.