Juridische ondersteuning voor handlers en trainers

In de kynologie zijn er tal van situaties denkbaar waarbij er tijdelijk door een ander voor een dier wordt gezorgd, denk onder andere aan vakanties, uitlaatservices, (re)socialisatie, opvang en herplaatsing, handling bij exposities, maar ook aan de situatie waarbij een hond of kat onder "fokkersvoorwaarden" een ander tehuis krijgt maar wel beschikbaar blijft voor de fokkerij.

Zo lang alles goed gaat, is er geen vuiltje aan de lucht, maar wat als het onverhoopt mis gaat? Wie is dan aansprakelijk voor welke schade?

Regelmatig krijgen we vragen over de aansprakelijkheid wanneer de dingen niet zijn gelopen zoals verwacht. Wie is er aansprakelijk als een dier wegloopt, schade veroorzaakt of ziek wordt?

Het is verbazingwekkend dat in de meeste gevallen waarbij de zorg voor een dier aan een ander wordt toevertrouwd, vantevoren niets is afgesproken. Laat staan dat er een contract is opgesteld. Het is daarom voor zowel de “semi professional” als de eigenaar van een dier van groot belang dat voorafgaand aan de te leveren dienst duidelijk vast wordt gelegd welke rechten en plichten men over en weer heeft.

Gedegen juridisch advies, bijvoorbeeld met betrekking tot het opstellen van contracten, en juridische bijstand wanneer een situatie lijkt te escaleren is vandaag de dag geen overbodige luxe meer maar noodzaak.

Hoe blijft u vandaag de dag overeind in de juridische wir-war van wet- en regelgeving? Hoe bepaalt u welke regels op u of uw situatie van toepassing zijn? Waar moet een goed contract aan voldoen? Hoe beperkt u een eventuele schade die is ontstaan? Hoe richt u uw kynologische "onderneming" of liefhebberij op juridisch vlak zo adequaat mogelijk in?

Recht voor de Rashond biedt u een betaalbaar abonnement waardoor u zich verzekerd weet van specialistische juridisch, kynologische ondersteuning.

Het Juridisch kynologisch abonnement biedt:

  • advies op afroep over uiteenlopende juridische vragen;
  • ondersteuning bij het opstellen van koopcontracten;
  • ondersteuning bij geschillen*;
  • geschilbeslechting, arbitrage, mediation*;
  • 50% Korting op bijstand bij gerechtelijke procedures (normale tarief: € 200,00);
  • 50% Korting op bijstand bij het Tuchtcollege van de Raad van Beheer (normale tarief: € 200,00);
  • 50% Korting op bijstand bij de Geschillencommissie van de Raad van Beheer (normale tarief: € 200,00);
  • Korting op het downloaden van juridische documenten;
  • Kosten: € 250,00 excl. btw per jaar.

*Hierbij dient te worden opgemerkt dat daadwerkelijke aanwezigheid alsmede km-vergoeding en kosten derden worden doorberekend.

 

Bestellen!

Juridisch kynologisch abonnement voor handlesr en trainers

In de winkelwagen!