Juridische ondersteuning voor fokkers

Pupfoto_1

Het hedendaagse maatschappelijke klimaat draagt er toe bij dat zelfs de zorgvuldige fokker van rashonden het zwaar te verduren heeft gekregen. De hele sector wordt over één kam geschoren. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de georganiseerde en de niet-georganiseerde kynologie, noch wordt er gekeken of men van doen heeft met een zorgvuldige rashondenfokker of een zogenaamde vermeerderaar. De aanhoudende, veelal eenzijdige en negatieve berichtgeving ten aanzien van de rashond, maakt dat de media een doorslaggevende invloed heeft op de publieke opinie. Als gevolg hiervan is de consument steeds mondiger en veeleisender geworden. Het is dan ook van groot belang dat de fokker zich dit realiseert.

Juiste voorlichting aan de pupkoper over het ras, in de ruimste zin, alsmede specifieke informatie over de gebruikte ouderdieren is daarbij essentieel. Het is duidelijk merkbaar dat in het traject na aankoop steeds vaker het een en ander mis gaat. Juridische ondersteuning is daarbij vaak onontbeerlijk maar tevens kostbaar. Steeds vaker blijkt dat de rechtsbijstandverzekering niet de gewenste specialistische juridisch kynologische ondersteuning biedt die de fokker op die momenten nodig heeft.

Recht voor de rashond is onderdeel van Bonefaas Advocatuur  en biedt specialistische juridisch kynologische expertise. Sinds  jaar en dag worden fokkers bijgestaan. Zowel in het traject vóór de aankoop van de pup waarbij de fokker aan zijn informatieplicht moet voldoen en zijn aansprakelijkheid kan regelen door zijn honden te verkopen met gebruikmaking van een koopcontract. Maar ook daarna, wanneer er sprake is van een geschil. Inzet daarbij kan zijn om te proberen het geschil buiten rechte af te doen, mocht dat niet lukken dan staat Recht voor de rashond haar cliënten bij in de rechtszaal. Helaas is er in toenemende mate sprake van allerleis soorten van conflicten. Veelal kunnen deze conflicten worden opgelost door onder adequate begeleiding de zaken bespreekbaar te maken. Daarbij kan mediation een uitstekende rol spelen.

Er is veel vraag naar juridisch kynologische ondersteuning die verder gaat dan de correspondentie met personen die de fokker hebben aangesproken of in rechte hebben betrokken. En de grote kracht zit hem volgens Recht voor de rashond dan ook in het betrekken van de juiste adviezen in het voortraject. Om die reden ontwikkelde Recht voor de rashond een speciaal juridisch abonnement voor de fokker. Dit abonnement voorziet in juridisch kynologisch advies en bijstand op abonnementsbasis voor de periode van één jaar tegen zeer gereduceerde tarieven.

 Het Juridisch kynologisch abonnement biedt:

  • advies op afroep over uiteenlopende juridische vragen;
  • ondersteuning bij het opstellen van koopcontracten;
  • ondersteuning bij geschillen*;
  • geschilbeslechting, arbitrage, mediation*;
  • 50% Korting op bijstand bij gerechtelijke procedures (normale tarief: € 200,00);
  • 50% Korting op bijstand bij het Tuchtcollege van de Raad van Beheer (normale tarief: € 200,00);
  • 50% Korting op bijstand bij de Geschillencommissie van de Raad van Beheer (normale tarief: € 200,00);
  • 50% Korting op het downloaden van juridische documenten;
  • Kosten: € 250,00 excl. btw per jaar.

*Hierbij dient te worden opgemerkt dat daadwerkelijke aanwezigheid alsmede km-vergoeding en kosten derden worden doorberekend.

Snel bestellen?

Voeg het juridisch kynologisch abonnement toe aan de winkelwagen met een muisklik!

 

Bestellen

Juridisch Kynologisch abonnement in de winkelwagen

Naar de bestelpagina...

Bestellen Leden Breeders Club

Juridisch Kynologisch abonnement in de winkelwagen

Meer informatie