Goede en foute fokkers

Dier & Recht gaat door met de anti-campagne tegen de rashond! Leest u mee en deel dit bericht!

IMAG1009Goede fokkers
Dier & Recht brengt licht in de duisternis en geeft aan hoe de consument een ‘goede fokker’ kan vinden. De stichting stelt dat goede fokkers hun kennis gebruiken om gezonde honden te fokken, dat bij deze fokkers het overgrote deel van de honden gezond is en dat deze honden in de eerste vier jaar van hun leven geen erfelijke aandoeningen krijgen!

Foute fokkers
Daarnaast geeft Dier & Recht het advies om geen honden te kopen bij fokkers die in het koopcontract van alles uitsluiten, daarin de aansprakelijkheid beperken tot het eerste (half) jaar, de hoogte van de aansprakelijkheid beperken tot de aankoopsom, of zelfs vast leggen dat “de hond een gebrekkig product is”.

Het advies van Dier & Recht…
Koop een naturashond (niet-rashond of kruising)! De meeste naturashonden leven langer en gezonder en zijn bovendien vitaler. Uiteraard zijn er ook naturashonden met erfelijke problemen (de pechgevallen), maar de kans daarop is kleiner.

Dier & Recht adviseert: koopt u toch een rashond, kijk dan goed naar de koopovereenkomst, durft de fokker garant te staan voor de gezondheid van zijn pups of wordt er juist van alles uitgesloten in de koopovereenkomst?

Wat een onzin!
De stelling van Dier & Recht dat de naturashond de meest gezonde variant binnen de ondenwereld is, is onhoudbaar. Volgens Dier & Recht kan het eigenlijk niet fout gaan aangezien de fokkers van de naturashond goede fokkers zijn en deze fokkers levenslange garantie geven op gezonde honden… Of moet Dier en Recht zich zorgen gaan maken? Door dit soort stellingen die in de media uitgebreid worden verkondigd, kunnen eigenaren van een naturashond met problemen Dier & Recht onderhand (mede)aansprakelijk stellen voor reeds gemaakte en nog te maken kosten wanneer de fokkers van hun hond de kosten niet willen of kunnen vergoeden.

Maakbaar
Hoewel Dier & Recht kennelijk de mening is toegedaan dat een gezond levend wezen maakbaar is, stelt Recht voor de Rashond juist dat het onmogelijk is om de gezondheid te garanderen. Ieder mens of dier draagt de nodige “foute” genen. Niets en niemand uitgezonderd. Het is ook niet reëel om te veronderstellen dat een fokker een (levenslange) garantie zou moeten geven. Deze visie wordt ondersteund door een arrest van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch waarin het hof kort samengevat overweegt dat het geen garantie is dat pups uit een geschikte oudercombinatie geen (ernstige) afwijking (in deze zaak betrof het HD) kunnen hebben, ‘een hond is geen industrieel product’.

Beperking van garantie of levenslange garantie
Het is in het maatschappelijk verkeer en het civiele recht gebruikelijk om garantie en aansprakelijkheid te beperken. Dit wordt ook in het algemeen aanvaard. Niemand kijkt er van op dat bij de verkoop van software de aansprakelijkheid en garantie beperkt worden, terwijl het algemeen bekend is dat software een ‘gebrekkig product‘ is. Waarom zou dit voor honden anders moeten zijn? In Nederland kennen we geen wettelijke garantie termijn. Bij consumentenkoop wordt van het vermoeden uitgegaan dat het product niet voldoet indien een gebrek zich binnen zes maanden openbaart. Het is daarom gebruikelijk de garantie bij de verkoop van honden en andere zaken te beperken tot een half jaar na de aankoop. Fokkers die de garantie in een koop- of herplaatsingscontract niet beperken, geven min of meer een levenslange garantie op de verkochte dieren, iets wat menigeen in de problemen kan brengen.

Instaan voor de gezondheid
Dier & Recht probeert de consument te laten denken dat een fokker die de garantie of zijn aansprakelijkheid beperkt, iets te verbergen heeft. Niets is minder waar. Er is geen reden te geven waarom een verantwoordelijke fokker langer in zou (moeten) staan voor iets waar niemand voor in kan staan, de gezondheid van een dier. Ook al zouden we dit nog zo graag willen.
Verklaringen dat een hond genetisch vrij is op basis van DNA-uitslagen van de ouderdieren kunnen zelfs verkeerd uitpakken onder invloed van mutaties.

Gebrekkig product
De enige reden dat tegenwoordig in koopovereenkomsten wordt gesproken over “een gebrekkig product” is om de koper er op te wijzen dat er bij de koop van een dier geen garanties te geven zijn. Juist de verschrikkelijk hoge claims die Dier & Recht heeft neergelegd bij fokkers, denk hierbij aan bedragen tussen de € 10.000 en € 50.000 (!), hebben ertoe geleid dat Recht voor de Rashond de modelovereenkomsten drastisch heeft herzien om fokkers een betere uitgangspositie te bieden bij de verkoop van hun dieren en in het geval er onverhoopt iets mis is met het verkochte dier.

Onderschatting
Tot onze verbijstering melden zich nog steeds fokkers die bij de verkoop van hun dieren geen contract hebben opgemaakt en vervolgens in rechte zijn betrokken. Een onwenselijke situatie waarbij de gevolgen volledig zijn onderschat en de fokker meestal al 1-0 achterstaat. Recht voor de Rashond drukt iedere fokker dan ook op het hart om voorafgaand aan een dekking de risico’s van de combinatie helder in kaart te brengen en een valide contract te gebruiken.

Dinsdag 19 januari (meer informatie) en donderdag 4 februari 2016 (meer informatie) organiseert Recht voor de Rashond lezingen waarbij u aan de hand van verschillende rechtszaken wordt bijgepraat over de noodzaak en de ins & outs van een goed contract.
In dit kader worden op dinsdag 26 januari (meer informatie) en woensdag 10 februari 2016 (meer informatie) kleinschalige workshops georganiseerd waarna u met een op uw fokkerij afgestemd contract naar huis gaat, de eerste sessie is reeds volgeboekt!

 

Geplaatst in Artikelen, Columns, Juridisch, Kynologie.