Lezingen over het Besluit houders van dieren trekken volle zalen

Gisteravond was het opnieuw “volle bak” tijdens de lezing ‘Besluit houders van dieren’. Het besluit blijft de gemoederen bezig houden! Bedrijfsmatigheid van fokkers, de vakbekwaamheid en nieuwe fokregels, die overigens ook voor hobbyfokkers gelden, zijn voortdurend onderwerp van discussie. Er was een prima interactie tussen de aanwezigen en vele vragen konden worden beantwoord. Door de […]

Overgangstermijn Vakbekwaamheid

Wij zijn van mening dat op grond van artikel 6.6 lid 1a fokkers die onder het oude HKB1999 niet als bedrijfsmatig werden aangemerkt maar onder het Besluit houders van dieren, door de uitbreiding van de criteria, wel vijf jaar de tijd hebben om het bewijs van vakbekwaamheid te halen. Teneinde duidelijkheid te verkrijgen over het voorgaande heeft Recht voor de Rashond de overheid om een schriftelijke reactie verzocht. Wij hopen op de lezing van 17 januari 2015 over dit onderwerp meer informatie te hebben.

Onduidelijkheid Overgangstermijn Vakbekwaamheid

Fokkers die onder het Besluit houders van dieren als bedrijfsmatig worden gekenmerkt dienen vanaf 1 juli 2015 te beschikken over een bewijs van vakbekwaamheid. Er is echter grote onduidelijkheid ontstaan over de overgangstermijn voor fokkers die voor 1 juli 2014 een fokkerij hadden, doch onder het HKB 1999 niet als bedrijfsmatig werden aangemerkt.

Bedrijfsmatig handelen en het verbod op het fokken!

Het is o.a. verboden bedrijfsmatig te fokken met gezelschapsdieren als men niet voldoet aan de regels van het Besluit houders van dieren! Tenzij de bedrijfsmatige fokker de inrichting waar wordt gefokt aanmeldt bij de overheid door het zogenaamde “UBN”-nummer aan te vragen. Bij een eventuele controle wordt per geval beoordeeld of een fokker bedrijfsmatig fokt. […]

NVWA onderzoekt of adverteerders op Marktplaats voldoen aan wet- en regelgeving

Adverteerders die pups te koop aanbieden op bijvoorbeeld Marktplaats kunnen door de toezichthouder, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), worden bevraagd of zij wel voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Op dit moment zijn adverteerders bevraagd of zij zich houden aan de regels rond identificatie en registratie van dieren.

Oerwoud van regels voor Fokkers

Ook aandacht voor het Besluit houders van in de lezing “Met een gerust hart fokken” . Dit besluit heeft een kentering aangebracht in de wereld van de hobbyfokkers omdat men eerder wordt aangemerkt als bedrijfsmatig en bovendien zijn de bepalingen die betrekking hebben op de fokkerij nu ook op hobbyfokkers van toepassing…

Verplichte registratie honden

Tijdens de uitverkochte lezing op 9 december jl. werd gevraagd of oudere honden ook in een database geregistreerd dienen te worden. We hebben dit nagezocht. Op basis van het Besluit identificatie en registratie van dieren is identificatie en registratie verplicht gesteld met betrekking tot honden die geboren worden na inwerkingtreding van dit besluit op 1 […]

“Bedrijfsmatig’ fokken

Steeds meer fokkers worden aangemerkt als “bedrijfsmatig”. Veel fokkers denken dat er een overgangstermijn bestaat waardoor zij tot 1 juli 2020 de tijd krijgen om het bewijs van vakbekwaamheid te overleggen. Dit is onjuist!

Koopovereenkomst Rashond

Wij raden elke fokker aan om gebruik te maken van een schriftelijke koopovereenkomst! Dit kan veel onduidelijkheid en problemen voorkomen. Recht voor de Rashond stelt een model koopovereenkomst beschikbaar dat gratis via deze site is te downloaden.