Foutje, bedankt!

Steeds vaker zien we constructies in de kynologie waarbij een persoon tijdelijk de zorg voor een hond krijgt overgedragen, veelal tegen betaling.

Op vakantie
Zo brengen velen hun hond tijdens vakanties onder in een pension. Onlangs werden we benaderd door een mevrouw die haar hond bij mensen had ondergebracht die met regelmaat honden opvangen, tegen betaling, op hun boerderij. Mevrouw had van deze mogelijkheid vernomen via kennissen die deze opvang prezen. Maar, het ging mis. Kort nadat de hond was overgedragen, ontsnapte de hond. De hond rende van het terrein af en werd helaas doodgereden op de A12. Mevrouw had in eerste instantie geen stappen ondernomen omdat ze wist dat ze haar hond niet bij een erkende opvang had gebracht maar nadat iedere verontschuldiging uitbleef, vroeg zij zich af of men hier zo maar mee weg kon komen.

Hondentrainers
Een andere hond werd door zijn eigenaar toevertrouwd aan een gerenommeerde hondentrainer die gedurende een bepaalde tijd de training en de zorg van de hond op zich zou nemen waardoor de voor de fokkerij noodzakelijke diploma’s zouden worden behaald, een en ander tegen betaling. Ook hier liep het slecht af. De hond verbleef in een te warme auto en werd bij terugkomst dood aangetroffen door de trainer. Een afschuwelijk verhaal dat, wanneer de eerste emoties enigszins zijn bedaard, veel vragen oproept over aansprakelijkheid en schuld.

Socialisatie
Met de invoering van de nieuwe importregels waardoor pups pas vanaf een leeftijd van 15 weken  kunnen worden ingevoerd, wordt in binnen- en buitenland steeds vaker gebruik gemaakt van gastlocaties, waar de pup tegen betaling wordt opgevangen en gesocialiseerd totdat de pup naar de uiteindelijke eigenaar kan afreizen. Onlangs hoorden we van een pup die op onverklaarbare wijze het leven had gelaten. De fokker had de hond die reeds door de nieuwe eigenaar was aangekocht, afgegeven aan de gastlocatie. Er was geen schriftelijke overeenkomst. Wie hoort nu welke kosten te dragen?

De uitlaatservice
De hondenuitlaatservice. Wie kent hem niet? Soms kom je ze tegen in het bos, een grote groep honden die op die ene hond van die andere wandelaar afstuiven, die hond schiet weg en raakt zoek. Kun je hier iets tegen beginnen? Om nog maar niet te spreken van honden die tijdens de wandeling aan de uitlaatservice ontsnappen. Wie draagt de kosten wanneer zo’n hond een aanrijding met schade veroorzaakt, de eigenaar of de uitlaatservice?

Lease constructie
Fokkers maken met regelmaat gebruik van zogenoemde “lease constructies” waarbij een nest wordt gefokt met de hond van een bevriende fokker of zetten honden onder “fokkers voorwaarden” uit bij gastgezinnen waarbij afspraken worden over een te fokken nest. Onlangs werden we geïnformeerd over een teef die tijdens de bevalling overleed, ook de puppen overleefden niet. Wederom een verdrietige situatie. De teef was voor dit nest tijdelijk overgenomen van een bevriende fokker. U raadt het al, door emoties waren de eerste verwijten snel gemaakt en de vriendschap was na deze nare gebeurtenis over. Hoewel partijen een mondelinge overeenkomst hadden, kwamen zij lijnrecht tegen over elkaar te staan en werd bijna alles betwist. Velen om hen heen hadden, hoewel zij niet op de hoogte waren van alle ins en outs, ook een mening en dit maakte dat er kampvorming binnen het ras ontstond, waardoor het spreekwoordelijke hek van de dam was.

Handlers
Steeds vaker worden showhonden meegegeven aan handlers (Zie ook de webpagina over ‘Handling’)  die de hond meenemen naar een binnen- of buitenlandse tentoonstelling om de hond daar te exposeren. We kennen succes maar helaas ook genoeg horrorverhalen van honden die niet meer terug keerden naar hun eigenaar. Steeds vaker wordt ons gevraagd hoe het nu zit met de aansprakelijkheid. Wie is verantwoordelijk voor de gedragingen van de hond die uit vrije wil door de eigenaar aan een derde is overgedragen?

Aansprakelijkheid
Het is vandaag de dag verbazingwekkend dat de meeste hierboven omschreven “semi professionals”  aan het werk gaan zonder een contract te sluiten met de eigenaar van de aan hen toevertrouwde hond. Als zaakwaarnemer ben je al snel aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan jou is toe te rekenen. Wanneer er over en weer geen afspraken zijn gemaakt, draaien de hiervoor beschreven situaties vaak uit op langdurige en dus kostbare procedures. Het is zowel voor de “semi professional” als voor de eigenaar van groot belang dat voorafgaand aan de te leveren dienst vast wordt gelegd welke rechten en plichten men over en weer heeft. Het draagt niet alleen bij aan de professionaliteit van de professional maar geeft ook houvast wanneer het onverhoopt toch mis is gegaan.

Reclame slogan
Deed de titel van dit nieuwsitem u ergens aan denken? “Foutje, bedankt!” was een reclameslogan van de verzekeringsmaatschappij Reaal uit de jaren ’90. Deze uitdrukking wordt in het dagelijks taalgebruik nog steeds gebruikt om een blunder aan te geven, meestal met een financieel nadeel. Deze slogan doet de hier omschreven situaties absoluut te kort. Maar we hopen dat de beschreven casussen u aan het nadenken zet. Wanneer u de mogelijke gevolgen van uw handelen kunt benoemen is dat een eerste stap om ook de juridische consequenties op de juiste wijze in te schatten.

Nog eentje
We geven nog een casus. Een loopse teef wordt voor een dekking achtergelaten bij de eigenaar van de dekreu. Welke gevaren voorziet u nu? Denkt u maar eens na over de mogelijke consequenties die een op het eerste oog onschuldige handeling zou kunnen hebben.

Lezing
Recht voor de Rashond organiseert op donderdag avond 4 juni 2015 vanaf 20.00 uur een lezing over dit onderwerp in partycentrum Schimmel te Woudenberg. De kosten bedragen € 17,50 per persoon en een kopje koffie bij de ontvangst is inbegrepen, evenals een handout.
Deze lezing is van belang voor eigenaren die hun honden bij professionals (willen) onderbrengen, handlers, trainers die honden trainen voor eigenaren, fokkers, eigenaren van dekreuen, eigenaren van hondenuitlaatservices, pensionhouders en overige geinteresseerden. Meer informatie over de lezing en aanmelding vindt u hier op onze website www.rechtvoorderashond.nl onder Lezingen.

Vragen
Heeft u als “semi professional” of als eigenaar van een hond vragen over dit onderwerp of wilt u advies over het opstellen van dergelijke overeenkomsten dan kunt u een e-mailbericht sturen aan info@rechtvoorde rashond.nl of bellen naar 071 5249 312 of 0655 231973.

Geplaatst in Artikelen, Juridisch, Kynologie.