Bruikleen overeenkomsten (fokkersvoorwaarden), fokkers let op!

Steeds vaker staan wij fokkers bij die een hond onder fokkersvoorwaarden hebben uitgezet bij een gezin dat op het eerste oog alle medewerking lijkt te willen geven aan de fokkerij.

Wanneer de hond echter wat vaker weg moet vanwege het bezoek aan een tentoonstelling, veranderd hun kijk op deze constructie soms al enigszins. Wanneer het, na een flinke investering in gezondheidsonderzoeken en tentoonstellingsbezoeken aan de zijde van de fokker, dan eindelijk zo ver is dat de hond voor de fokkerij kan worden ingezet, wordt de medewerking gestaakt. In sommige gevallen wordt de hond zelfs gecastreerd en onbruikbaar voor de fokkerij. Dergelijke situaties kunnen niet alleen dramatisch uitpakken voor de betreffende fokkerij, ook op persoonlijk vlak brengt dit veel stress met zich mee.

Met regelmaat zien we dat de afspraken niet op schrift zijn gesteld. Ook worden honden onder fokkersvoorwaarden verkocht middels een koopcontract waaraan dan een aantal bepalingen worden toegevoegd die de koper verplichten de hond voor de fokkerij ter beschikking te stellen. Wanneer  de koper deze verplichting echter niet nakomt en vervolgens weigert de hond aan de fokker ter beschikking te stellen, is het zo goed als onmogelijk om medewerking af te dwingen. In dergelijke gevallen rest dan slechts nog een schadevergoeding.

Dier en Recht heeft zich ook reeds in deze materie gemengd en geeft aan al aardig wat successen te hebben geboekt in gerechtelijke procedures waarbij zij gezinnen hebben bijgestaan die weigeren de hond af te geven aan de fokker. Kennelijk kiezen fokkers regelmatig (ten onrechte) eieren voor hun geld. Dit terwijl de “zaak” die verloren is gegaan wel een grote waarde voor hun fokkerij vertegenwoordigd. Er zijn immers vaak al legio uitgaven gedaan en de bloedlijnen van de hond krijgt men wellicht niet meer terug.

Wanneer een dergelijke situatie dreigt te escaleren is het verstandig om deze kwestie juridisch te laten beoordelen. Vaak denken fokkers dat zij deze constructies in hun overeenkomsten goed omschreven hebben. Meestal blijkt echter dat er geen eigendomsvoorbehoud is gemaakt en er sprake is van een aantal kapitale fouten die de nodige consequenties kunnen hebben.

Uiteraard is het van belang dat u voorafgaand aan het plaatsen van een hond in een gastgezin de afspraken op papier stelt. Het onder fokkersvoorwaarden plaatsen van honden heeft, juridisch gezien, nogal wat voeten in de aarde. Laat u zich dan ook juridisch adviseren zodat u bij een eventuele gerechtelijke procedure niet aan het kortste eind trekt.

Voor een model bruikleen overeenkomst verwijzen wij u graag naar deze link of kijk op onze site www.rechtvoorderashond.nl.

Geplaatst in Juridisch, Kynologie.