Verantwoordelijkheid van de bestuurder en de vereniging

Bestuurders van (ras)verenigingen richten zich vooral op de inhoudelijke uitvoering van hun bestuurstaak. Vragen met betrekking tot de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van bestuurders en de vereniging zijn pas aan de orde wanneer de vereniging en/of zij zelf aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van hun handelingen of die van hun mede bestuursleden.Voor een eventuele aansprakelijkheidstelling […]

Honden- en kattenfokkers samen bij lezing koopovereenkomst

Op donderdagavond 26 februari 2015 heeft de lezing over de koopovereenkomst plaatsgevonden. Dit keer waren er niet alleen honden fokkers maar ook kattenfokkers aanwezig. De problematiek in de kynologie van claims van pup kopers komt nu ook in toenemende mate voor in de kattenwereld en fokkers van katten gaan steeds meer gebruik maken van een koopovereenkomst. Het […]

Koopovereenkomst 2.0

Recht voor de Rashond heeft op haar website nieuwe documenten beschikbaar, waaronder de lang verwachte, nieuwe versie van de koopovereenkomst. Een grondige update was nodig naar aanleiding van nieuwe wet- en regelgeving en jurisprudentie.

‘Volle bak’ bij lezing Mundikat

Ook in de kattenwereld houdt het Besluit houders van dieren de gemoederen flink bezig. Dat bleek ook weer tijdens de lezing die Recht voor de Rashond zaterdag 24 januari op verzoek van Mundikat heeft verzorgd. Voor honden en katten en andere dieren gelden dezelfde regels en onder de aanwezige fokkers bestond veel verwarring over de verschillende bepalingen uit dit besluit.

Lezingen over het Besluit houders van dieren trekken volle zalen

Gisteravond was het opnieuw “volle bak” tijdens de lezing ‘Besluit houders van dieren’. Het besluit blijft de gemoederen bezig houden! Bedrijfsmatigheid van fokkers, de vakbekwaamheid en nieuwe fokregels, die overigens ook voor hobbyfokkers gelden, zijn voortdurend onderwerp van discussie. Er was een prima interactie tussen de aanwezigen en vele vragen konden worden beantwoord. Door de […]

Oerwoud van regels voor Fokkers

Ook aandacht voor het Besluit houders van in de lezing “Met een gerust hart fokken” . Dit besluit heeft een kentering aangebracht in de wereld van de hobbyfokkers omdat men eerder wordt aangemerkt als bedrijfsmatig en bovendien zijn de bepalingen die betrekking hebben op de fokkerij nu ook op hobbyfokkers van toepassing…