‘Volle bak’ bij lezing Mundikat

Ook in de kattenwereld houdt het Besluit houders van dieren de gemoederen flink bezig. Dat bleek ook weer tijdens de lezing die Recht voor de Rashond zaterdag 24 januari op verzoek van Mundikat heeft verzorgd.  Voor honden en katten en andere dieren gelden dezelfde regels en onder de aanwezige fokkers bestond veel verwarring over de verschillende bepalingen uit dit besluit.

1197118605907934325antontw_Wicked_Cat.svg.medBedrijfsmatigheid van fokkers, de vakbekwaamheid en nieuwe fokregels, die overigens ook voor hobbyfokkers gelden, waren ook hier onderwerp van discussie. Conclusie van de dag was dat de meeste fokkers onder dit Besluit als ‘bedrijfsmatig’ kunnen worden beschouwd. Het feit dat bij de vaststelling van bedrijfsmatigheid in het geval van honden- en kattenfokkers de aanwezigheid van het winstoogmerk geen rol speelt, terwijl dit voor andere gezelschapsdieren juist wel een bepalende factor is, stuitte op veel onbegrip in de zaal. Wederom was de slotsom dat er sterke aanwijzingen zijn dat de overheid bij de totstandkoming van dit Besluit onvoldoende rekening heeft gehouden met de groep van serieuze en georganiseerde ‘hobbyfokkers’. Omdat de veronderstelde bedrijfsmatigheid de nodige consequenties met zich meebrengt zoals de verschuiving van koop naar consumentenkoop, bleek ook bij de kattenfokkers behoefte te zijn aan juridische ondersteuning en begeleiding. Het zal slechts een kwestie van tijd zijn dat ook in de kattenwereld een soortgelijke claimcultuur ontstaan zoals nu in de kynologie aan de orde is. In de fokkerij van gezelschapsdieren, met name van honden en katten, kan men niet meer om de juridische component heen en het gebruik van een op de fokkerij afgestemde schriftelijke koopovereenkomst is dan ook aan te bevelen. Voor meer informatie over juridische ondersteuning voor fokkers en verenigingen verwijs ik u graag naar ‘juridische ondersteuning’.

Geplaatst in Juridisch, Lezingen.