Bijstand bij zaken Tuchtcollege en Geschillen commissie

Veel mensen weten niet dat, wanneer zij voor het Tuchtcollege moeten verschijnen, zich juridisch kunnen laten bijstaan.

 

Een goed en technisch verweer, kortom professionele bijstand, kan veroordeling voorkomen dan wel matigen. Dit klemt des te meer omdat het niet mogelijk is om tegen een uitspraak van het Tuchtcollege in beroep te gaan.

 

De straffen die het Tuchtcollege ter beschikking staan zijn niet mis, handelen in strijd met de verbodsbepalingen uit Titel 2 kan bijvoorbeeld worden gestraft met een of meer van de volgende straffen:

a. berisping;

b. geldboete tot ten hoogste € 10.000,00;

c. tijdelijke of blijvende diskwalificatie van zijn persoon;

d. tijdelijke of blijvende diskwalificatie van een of meer der honden waarvan hij eigenaar is;

e. ontneming van het recht tot het voeren van een kennelnaam;

f. tijdelijke of blijvende ontneming van de bevoegdheid om als Keurmeester op te treden;

g. tijdelijke of blijvende ontneming van de bevoegdheid om als Official op te treden.

 

Wordt men door een besluit van de Raad van Beheer rechtstreeks in zijn belang geschaadt, dan staat hiertegen bezwaar open bij de Raad van Beheer zelf.

 

Pakt ook de bezwaarprocedure niet gunstig uit, dan kan men een zaak aanhangig maken bij de Geschillencommissie.

 

Let wel, voor beide procedures geldt een van het bestuursrecht afwijkende termijn van indiening van het bezwaar- en beroep, namelijk 4 weken in plaats van 6 weken.

 

Heeft u vragen over een van deze trajecten, of bent u op zoek naar juridische bijstand, kijk dan voor meer informatie verder op www.rechtvoorderashond.nl

Geplaatst in Geen categorie.