Nieuwsbrief 19 februari 2015

Logo_RvR_web_kl_300

De koopovereenkomst 2.0!

Het zal niemand ontgaan zijn, er is veel te doen rondom de rashondenfokkerij. Veel media aandacht, rechtszaken met enorme claims en veranderde wet- en regelgeving.

De druk op de fokker neemt toe en hoe kun je je als toegewijd fokker van rashonden hiertegen wapenen?

Sinds jaar en dag raden wij fokkers aan gebruik te maken van een schriftelijke overeenkomst waarin de rechten en plichten van partijen duidelijk zijn verwoord. De maatschappelijke ontwikkelingen hebben gevolgen voor de rashondenfokkerij en dus ook voor de koopovereenkomst. Vandaar dat Recht voor de Rashond recentelijk het model van de koopovereenkomst heeft geëvalueerd. Het nieuwe model 2.0 is tot stand gekomen naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving alsmede naar aanleiding van praktijkgevallen en jurisprudentie.

Het nieuwe Besluit houders van dieren stelt nadere eisen aan fokkers en de fokkerij, niet alleen aan bedrijfsmatige fokkers, ook aan hobbymatige fokkers. Het nieuwe model voorziet hierin.

Steeds vaker zien we de dat de kynologische werkelijkheid wordt ingehaald door de juridische. Het is dan ook van groot belang dat fokkers voorafgaand aan het fokken van een nest nagaan of hun koopcontract nog wel voldoet!

In de lezing: “De koopcontact 2.0! Wordt aan de hand van de recente ontwikkelingen en praktische voorbeelden uitgelegd hoe de koopovereenkomst zo optimaal mogelijk kan worden opgesteld.

Datum:          Donderdag 26 februari 2015

Aanvang:       20.00 uur, zaal open: 19.30 uur

Locatie:          Partycentrum Schimmel te Woudenberg

Kosten:          € 20,00 voor niet abonnees en € 15,00 voor abonnees

Aanmelden:   http://rechtvoorderashond.nl/?p=2225