Overzicht Abonnementen

Inhoud abonnementBasis AbonnementPlus AbonnementCollectief Abonnement
A. Voorde Vereniging
Advies op afroep voor juridische vragen X X X
Advies op afroep voor juridische vragen voor clubfokkers X
Advies en toetsing bij het opstellen van reglementen X X X
Klankbord bij juridische en kynologische onderwerpen X X X
Klankbord bij juridische en kynologische onderwerpen voor clubfokkers X
Ondersteuning bij het opstellen van contracten X X X
Ondersteuning bij het opstellen van contracten voor clubfokkers X
Dagvoorzitterschap* X X X
Ondersteuning bij geschillen* X X X
50% Korting op bijstand gerechtelijke procedures X X X
50% Korting op bijstand gerechtelijke procedures voor clubfokkers X
50% Korting op bijstand Tuchtcollege Raad van Beheer X X X
50% Korting op bijstand Geschillencommissie Raad van Beheer X X X
50% Korting downloaden documenten X
50% Korting downloaden documenten voor clubfokkers X
50% Korting verzorgen juridisch kynologische lezing X
50% Korting op het verzorgen van juridisch kynologische lezingen (max 3 per jaar) X X
50% Korting op het verzorgen van juridisch kynologisch dagprogramma (max 2 per jaar) X X
Kosten € 250,- Excl. BTW per jaar en € 1,00 per lid van de vereniging X
Kosten € 500,- Excl. BTW per jaar en € 1,50 per lid van de vereniging X
Kosten € 500,- Excl. BTW per jaar en € 2,00 per lid van de vereniging X
B. Voor Clubfokkers (abonnement voor clubfokkers)
Advies op afroep voor juridische vragen X
Klankbord bij juridische en kynologische onderwerpen X
Ondersteuning bij het opstellen van koopcontracten X
Ondersteuning bij geschillen* X
50% Korting op bijstand gerechtelijke procedures X
50% Korting op bijstand Tuchtcollege Raad van Beheer X
50% Korting op bijstand Geschillencommissie Raad van Beheer X
50% Korting downloaden documenten X
Kosten € 175,- Excl. BTW per jaar X
*Daadwerkelijke aanwezigheid alsmede km-vergoeding (€ 0,35 per km) en kosten derden worden aan de vereniging doorberekend.