Werkterrein

dogs-wallpapers-35-youwall-black-dogs-free-picture

Als deelnemer aan de (georganiseerde) kynologie  krijgt men te maken met uiteenlopende zaken. Of men nu fokker, lid van een (ras)vereniging of pup koper is, vroeg of laat krijgt men te maken met regelgeving, uiteenlopende visies, conflicten en zelfs juridische geschillen.

Waar kan men in de kynologie zoal mee te maken krijgen? Dit hangt af van de positie die men heeft is men namelijk fokker, pup koper, verenigingsbestuurder  of lid van een (ras)vereniging. Een aantal zaken zullen we hier uit lichten:

Fokker

Waar krijgt een fokker mee te maken?

 • Regelgeving t.a.v.. de fokkerij
 • Relatie Rasvereniging
 • Relatie Raad van Beheer
 • Koop- en verkoop
 • Geschillen

Pup koper

Waar krijgt men als pup koper mee te maken?

 • Regelgeving
 • Rasvereniging
 • Koop
 • Geschillen

Bestuurder

Waar krijgt men als bestuurder mee te maken?

 • Regelgeving
 • Relatie Fokkers
 • Relatie leden
 • Relatie Raad van Beheer
 • Geschillen