Garantie

Er bestaan nogal wat misverstanden over de wettelijke garantie en garantietermijnen bij consumentenkoop. In veel koopcontracten die fokkers hanteren ontbreekt een garantieregeling zelfs helemaal!

Veel pupkopers denken dat zij standaard recht hebben op twee jaar ‘garantie’. In de Europese Richtlijn Koop en Garantie is inderdaad een wettelijke termijn van twee jaar opgenomen. Dit is een garantietermijn die als minimum is voorgeschreven aan de lidstaten van de EU.

Bij de omzetting of implementatie van de Europese Richtlijn naar Nederlands recht heeft de overheid besloten om deze twee jaar niet over te nemen. Een EU-verordening heeft geen directe werking, iedere lidstaat moet nadere uitwerking geven aan een verordening, daarbij  hebben ze een bepaalde speelruimte.

In de Nederlandse wet staat dat het product dat u koopt ‘deugdelijk’ moet zijn. Er is geen vaste wettelijke garantietermijn. De pup koper moet de hond voor een bepaalde tijd op een normale manier kunnen gebruiken. Als fokker moet u de pup koper informeren over de eigenschappen van de hond.

Ontstaat er bij de pup binnen zes maanden een gebrek die een normaal gebruik van de hond in de weg staat, dan moet de fokker, nadat de pup koper hem in gebreke heeft gesteld, aantonen dat het gebrek hem niet te verwijten valt, of aannemelijk maken dat het de schuld van de pup koper is.

Na deze 6 maanden moet de pup koper aantonen dat het gebrek de schuld van de fokker is. Het is dus van belang om in de koopovereenkomst een garantiebepaling op te nemen, waarin de procedure voor een beroep op de garantieregeling is vastgelegd.

Wanneer een gebrek zich voordoet nadat de garantietermijn verstreken is, kan de pup koper de fokker nog steeds aansprakelijk stellen. Nu moet de pup koper echter aantonen dat het gebrek de fokker te verwijten is. U heeft in dit kader vast weleens gehoord van het adagium: “wie eist, bewijst”.

Het is dus van belang om in de koopovereenkomst een garantiebepaling op te nemen, waarin de procedure voor een beroep op de garantieregeling is vastgelegd. Zo kunt u de garantie beperken. Wanneer een koop overeenkomst geen garantieregeling bevat, wordt er min of meer een levenslange garantie gegeven.

Op donderdagavond 26 februari 2015 geeft Recht voor de Rashond een lezing over de, n.a.v. het Besluit houders van dieren, aangepaste koopovereenkomst waarbij ook de garantieregeling wordt besproken. U kunt zich hier aanmelden!

Geplaatst in Juridisch, Kynologie.