Meer dan 5 honden vervoeren?

Vervoer van honden & katten
Een transport met minder dan vijf dieren wordt gezien als niet-commercieel transport. Elk transport met meer dan vijf dieren wordt gezien als commercieel transport met de daarbij geldende eisen voor vervoer. Let op, een colonne met auto’s met honden en katten worden in het algemeen gezien als één en de aanwezige dieren worden in aantal opgeteld om te bepalen of een transport commercieel is.

Niet commercieel verkeer van meer dan vijf dieren
Indien een eigenaar met meer dan 5 dieren gaat reizen binnen de EU, bijvoorbeeld voor een tentoonstelling of wedstrijd, moet de nVWA (de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit) de dieren certificeren.

Hiervoor moet de eigenaar een exportaanvraag indienen bij het nVWA regiokantoor te Groningen, Zutphen of Eindhoven. De aanvraag moet minimaal 1 werkdag van te voren en voor 7 uur ’s ochtends zijn ingediend. De nVWA dierenarts komt dan op afgesproken tijd bij de eigenaar langs. Dit moet wel binnen 24 uur voor vertrek zijn i.v.m. de gezondheidsverklaring die op het certificaat moet worden afgegeven. De nVWA dierenarts controleert de dieren, de chips en de paspoorten. Als alles goed is geeft hij/zij een zogenaamd Traces certificaat af. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht. Het certificaat is 4 maanden geldig. Er kan dus met die groep dieren 4 maanden lang binnen de EU gereisd worden, tenzij de rabiësvaccinatie van één van de dieren eerder verloopt.

Om te bepalen of er echt sprake is van ‘niet commercieel verkeer’ moet het niet commerciële karakter van de zending wel aangetoond kunnen worden aan de nVWA dierenarts. Dit kan bijvoorbeeld door een inschrijvingsbewijs van de wedstrijd te tonen. Niet commercieel vervoer valt niet onder de Transportverordening en men hoeft dan geen vervoersvergunning te hebben.

Het maximum van 5 dieren om nog onder het ‘gewone’ reizigersverkeer te vallen geldt niet per vervoermiddel maar per eigenaar. Dit biedt wellicht mogelijkheden voor de sledehondensport. Bijvoorbeeld 2 eigenaren die ieder 4 honden hebben en samen reizen, kunnen dus gewoon de 8 dieren in 1 vervoermiddel meenemen onder de voorwaarden van reizigersverkeer, dus zonder certificering van de nVWA.

Geplaatst in Artikelen, Juridisch.