Verantwoordelijkheid van de bestuurder en de vereniging

Bestuurders van (ras)verenigingen richten zich vooral op de inhoudelijke uitvoering van hun bestuurstaak. Vragen met betrekking tot de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van bestuurders en de vereniging zijn pas aan de orde wanneer de vereniging en/of zij zelf aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van hun handelingen of die van hun mede bestuursleden.Voor een eventuele aansprakelijkheidstelling […]

De Dekovereenkomst

De maatschappij verandert en de kynologie verandert mee. Een man een man, een woord een woord was in verleden tijden een bestendig gebruik waarmee vee werd verhandelt, pups werden gekocht en verkocht en dekkingen werden verleend en afgenomen. Tegenwoordig is het steeds meer noodzakelijk en inmiddels ook gebruikelijk om onderlinge afspraken schriftelijk vast te leggen.

Honden- en kattenfokkers samen bij lezing koopovereenkomst

Op donderdagavond 26 februari 2015 heeft de lezing over de koopovereenkomst plaatsgevonden. Dit keer waren er niet alleen honden fokkers maar ook kattenfokkers aanwezig. De problematiek in de kynologie van claims van pup kopers komt nu ook in toenemende mate voor in de kattenwereld en fokkers van katten gaan steeds meer gebruik maken van een koopovereenkomst. Het […]

Koopovereenkomst 2.0

Recht voor de Rashond heeft op haar website nieuwe documenten beschikbaar, waaronder de lang verwachte, nieuwe versie van de koopovereenkomst. Een grondige update was nodig naar aanleiding van nieuwe wet- en regelgeving en jurisprudentie.

De verwarring voorbij… de speciale editie van Raadar over het Besluit houders van dieren

Zoals op voorhand met veel tam-tam door de Raad van Beheer aangekondigd was daar dan eindelijk de speciale editie van Raadar, geheel gewijd aan het Besluit houders van dieren en het projectplan Fairfok. Helaas kan ik niet anders dan concluderen dat bij mij de verwarring over bedrijfsmatigheid zo mogelijk nog groter is geworden door de inhoud van deze uitgave

‘Volle bak’ bij lezing Mundikat

Ook in de kattenwereld houdt het Besluit houders van dieren de gemoederen flink bezig. Dat bleek ook weer tijdens de lezing die Recht voor de Rashond zaterdag 24 januari op verzoek van Mundikat heeft verzorgd. Voor honden en katten en andere dieren gelden dezelfde regels en onder de aanwezige fokkers bestond veel verwarring over de verschillende bepalingen uit dit besluit.

Lezingen over het Besluit houders van dieren trekken volle zalen

Gisteravond was het opnieuw “volle bak” tijdens de lezing ‘Besluit houders van dieren’. Het besluit blijft de gemoederen bezig houden! Bedrijfsmatigheid van fokkers, de vakbekwaamheid en nieuwe fokregels, die overigens ook voor hobbyfokkers gelden, zijn voortdurend onderwerp van discussie. Er was een prima interactie tussen de aanwezigen en vele vragen konden worden beantwoord. Door de […]

Overgangstermijn Vakbekwaamheid

Wij zijn van mening dat op grond van artikel 6.6 lid 1a fokkers die onder het oude HKB1999 niet als bedrijfsmatig werden aangemerkt maar onder het Besluit houders van dieren, door de uitbreiding van de criteria, wel vijf jaar de tijd hebben om het bewijs van vakbekwaamheid te halen. Teneinde duidelijkheid te verkrijgen over het voorgaande heeft Recht voor de Rashond de overheid om een schriftelijke reactie verzocht. Wij hopen op de lezing van 17 januari 2015 over dit onderwerp meer informatie te hebben.